Uchwała Nr 5/16

XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Mandatowej.

 

Na podstawie § 5 ust. 1 regulaminu XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Mandatową XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

1) Władysław Bielski,

2) Jarosław Godek

3) Wiesława Grzelka-Zimmermann,

4) Aleksandra Kozakiewicz

5) Emilia Kucharczyk,

6) Ryszard Kwiatkowski,

7) Henryk Nowak,

8) Marian Szul.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.