Uchwała Nr 3/16

XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu.

 

Na podstawie § 3 ust. 4 regulaminu XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Prezydium XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

1) Andrzej Cegielnik,

2) Ewa Dworska,

3) Roman Lulis,

4) Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.