Uchwała Nr 2/16

 

XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Krajowego Zjazdu.

 

Na podstawie § 3 ust. 2 i 3 regulaminu XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Pana Stanisława Kaczmarczyka na przewodniczącego XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.