Uchwała Nr 8/15

 

XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 19 czerwca 2015 r.

 

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 2 regulaminu XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Uchwał i Wniosków XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

1)      Janusz Szczepański,

2)      Marek Żółtkowski,

3)      Andrzej Cegielnik,

4)      Tadeusz Cichosz,

5)      Danuta Ulańska,

6)      Krystyna Korniak-Figa,

7)      Jerzy Putkiewicz,

8)      Mieczysław Molencki,

9)      Grzegorz Dubik,

10)  Andrzej Falkowski,

11)  Piotr Korczak,

12)  Maria Świerczyńska,

13)  Tomasz Marcinowski,

14)  Marian Zdunek,

15)  Łukasz Gorgolewski,

16)  Jan Bobkiewicz.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.