Uchwała Nr 7/15

 

XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 19 czerwca 2015 r.

 

w sprawie wyboru Komisji Wyborczej.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 1 regulaminu XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Wyborczą XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

1)      Wiesława Grzelka-Zimmermann,

2)      Jarosław Godek,

3)      Roman Lulis,

4)      Ryszard Kwiatkowski,

5)      Krzysztof Kolonko,

6)      Zenon Wośkowiak.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.