Uchwała Nr 6/15

 

XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 19 czerwca 2015 r.

 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 3 regulaminu XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Skrutacyjną XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

1) Bronisław Przybysz,

2) Andrzej Leniak,

3) Wojciech Hanuszkiewicz,

4) Lucyna Huryn,

5) Marek Karnowski,

6) Małgorzata Sławińska.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.