Uchwała Nr 5/15

 

XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 19 czerwca 2015 r.

 

w sprawie wyboru Komisji Mandatowej.

 

Na podstawie § 5 ust. 1 regulaminu XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Mandatową XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

1)      Piotr Koczwara,

2)      Henryk Nowak,

3)      Aurelia Mirek,

4)      Andrzej Nowak,

5)      Władysław Bielski,

6)      Justyna Just.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.