Uchwała Nr 3/15

 

XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 19 czerwca 2015 r.

 

w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu.

 

Na podstawie § 3 ust. 4 regulaminu XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Prezydium XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

1)      Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk,

2)      Agnieszka Jońca,

3)      Andrzej Konrad Włodarczyk,

4)      Wojciech Płaza.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.