1 września 2018 r. odbyły się IV Regaty Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Mistrzostwo Polski w klasie Omega. Najlepsza okazała się załoga ze Śląskiej OIIB. W regatach uczestniczył Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W czasopiśmie „Materiały Budowalne” 8/2018 (wydanie sierpniowe) ukazał się wywiad „Musimy szukać nowych form doskonalenia zawodowego” przeprowadzony ze Zbigniewem Kledyńskim, prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

21 sierpnia br. w siedzibie PIIB w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Obrady prowadziła Agnieszka Jońca, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej –  Koordynator.

14 sierpnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z reprezentantami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów RP. MIiR zaprosiło delegacje obu izb w związku z prekonsultacjami dotyczącymi projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa.

1 sierpnia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. Podczas obrad dyskutowano o pracach legislacyjnych dotyczących inżynierów budownictwa oraz o komisjach i zespołach KR PIIB, zakresie ich działalności i obowiązkach. Zapoznano się także z informacją dotyczącą budynku przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie przeznaczonego pod przyszłą siedzibę PIIB.