W opinii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa upraszczanie procedur związanych z budową budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie powinno zagrażać bezpieczeństwu realizowanych obiektów budowlanych. Tymczasem rezygnacja z nadzorowania robót budowlanych przez kierownika budowy w istotny sposób przyczyni się do obniżenia standardów bezpieczeństwa zarówno pracowników zatrudnionych na budowie, jak i osób korzystających z obiektu po rozpoczęciu jego użytkowania. Rezygnacja z nadzorowania robót budowlanych przez kierownika budowy zwiększy również ryzyko realizacji budowy niezgodnie z projektem budowlanym.

 

Z całą stanowczością należy podkreślić, że samodzielnych funkcji technicznych wykonywanych przez kierownika budowy nie zastąpi nadzór autorski, który nie jest obowiązkowy.

Projekt ustawy będzie też pogłębiał problem dalszego tzw. ,,rozlewania się miast” nie przyczyniając się znacząco do ułatwienia procesu budowlanego.

 

Wystąpienie PIIB w tej sprawie (z 24 sierpnia br.) wraz ze szczegółowymi uwagami do przedmiotowego projektu ustawy zamieszczamy poniżej.

 

13 września br. PIIB ponownie skierowała do Ministerstwa Rozwoju i Technologii  swoje uwagi do projektu. Tym razem uwypuklone zostały nowe spostrzeżenia w odniesieniu do przedmiotowego projektu. Dotyczyły one m.in. uprawnień budowlanych stanowiących podstawę do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu. Podkreślono również kwestie związane z bezpieczeństwem w budownictwie, którego nie można zapewnić poprzez projektowane zmiany Prawa budowlanego.

 

6 października br.  odbyło się wspólne posiedzenie senackich Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktury, które rozpatrywały ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwaną domem bez formalności.

Wątpliwości wobec procedowanych rozwiązań zgłaszali obecni na posiedzeniu eksperci i przedstawiciele samorządów zawodowych (zobacz nagranie posiedzenia – wystąpienie Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa PIIB w czasie 1:28:25–01:37:50).

Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zbigniew Kledyński zaznaczył, że ustawa ta to „niedźwiedzia przysługa dla wielu inwestorów, którzy nie mają kompetencji, a będą poddani pokusie wejścia w ten obszar składając różnego rodzaju oświadczenia”. Dodał, że kierownik budowy jest specyficzną polisą ubezpieczeniową dla inwestora bez odpowiednich kompetencji.


<Źródło: Serwis Samorządowy PAP>