Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa informuje o terminach i trybie przeprowadzenia wyborów do okręgowych i krajowych organów na kadencję w latach 2022–2026.

 

Członkowie Izby (wg stanu na 31 sierpnia 2021 r.) zostaną imiennie zaproszeni do wzięcia udziału w obwodowych zebraniach. Zawiadomienia będą dołączone do 10. numeru miesięcznika „Inżynier Budownictwa".

Obwodowe zebrania wyborcze będą organizowane w IV kwartale 2021 r. i styczniu 2022 r. Na obwodowych zebraniach zostaną wybrani delegaci na okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze Izby.

 

Okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze Izby, które zostaną zorganizowane do 23 kwietnia 2022 r., wybiorą przewodniczących i członków:

  • okręgowej rady izby,
  • okręgowej komisji rewizyjnej,
  • okręgowej komisji kwalifikacyjnej,
  • okręgowego sądu dyscyplinarnego,
  • okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz delegatów na XXI Krajowy Zjazd Izby

 

XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB odbędzie się 24–25 czerwca 2022 r.