Zapraszamy na webinar z udziałem ekspertów z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Eksperci – mgr inż. Zbigniew Śliwiński, inżynier branży elektrycznej i mgr inż. Mariusz Okuń, rzeczoznawca budowlany – wyjaśnią, na co zwrócić uwagę przy planowaniu, montażu lub wymianie instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym.

Inżynierowie budownictwa omówią następujące zagadnienia:

  • odstępstwa od projektu na różnych etapach budowy,
  • czy fotowoltaika zawsze jest opłacalna i o co pytać sprzedawców,
  • kiedy warto zainwestować w instalację odgromową,
  • powiązanie instalacji elektrycznej z innymi instalacjami budynku,
  • na co zwrócić szczególną uwagę podczas budowy domu.

 

Zapraszamy do oglądania transmisji w wydarzeniu na FB PIIB.

 7 września (wtorek) godz. 12:00

 

Webinar „Nowoczesna instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym” będzie nagrywany, retransmisja zostanie opublikowana na stronie internetowej PIIB.

 

INFORMACJE O PRELEGENTACH:

mgr inż. Zbigniew Śliwiński – inżynier branży elektrycznej. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Ma świadectwa kwalifikacji dla Grupy 1 (elektryczne) w zakresie Eksploatacji ,,E" i Dozoru ,,D". Od kilkunastu lat prowadzi działalność gospodarczą – Zakład Usług Wielobranżowych Electrix Zbigniew Śliwiński w miejscowości Topolnica w gminie Zatory, powiat pułtuski – w zakresie wykonawstwa oraz projektowania instalacji oraz sieci elektrycznych i elektroenergetycznych, a także wykonawstwa sieci telekomunikacyjnych i światłowodowych. W swojej karierze instruktora praktycznej nauki zawodu wyszkolił już kilkunastu czeladników oraz mistrzów w zawodzie elektryk. Członek Komisji do spraw podnoszenia kwalifikacji i integracji Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przewodniczący Komisji egzaminacyjnej w Mazowieckiej Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie w zawodzie ,,ELEKTRYK", członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 725 przy SEP O/Warszawski.

 

mgr inż. Mariusz Okuń – rzeczoznawca budowlany z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z praktyczną realizacją na dużych projektach we wszystkich etapach procesu budowlanego, począwszy od due diligence przedsięwzięcia poprzez projektowanie, przygotowanie inwestycji, jej realizację i eksploatację również na obiektach zabytkowych (rzeczoznawca PZITB). Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej bez ograniczeń. Dorobek zawodowy to ponad 300 opracowań technicznych również na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych. Liczne publikacje w roli eksperta m.in. „Forbes”, „Dziennik Gazeta Prawna”, www.money.pl, „Builder”, www.forsal.pl, „Inżynier Budownictwa”, www.muratorplus.pl, „Przegląd Budowlany”. Członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Przewodniczący Sądu ogólnopolskiego konkursu Budowa Roku, Sekretarz Rady MOIIB i PZITB Oddział Warszawski. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

 

Wykład ekspertów PIIB to zapowiedź akcji „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” zaplanowanej na 25 września br. Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie www.dzieninzyniera.pl.