26 września w Airport Hotel w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji Centralnych Obchodów Dnia Budowlanych 2018. Patronat honorowy nad uroczystością sprawowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Polska Izba Inżynierów Budownictwa była jednym ze współorganizatorów.

26 września br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie obrad omówiono m.in. działalność Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o. oraz terminarz  przygotowań do XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

15 września br. Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa świętowała Dzień Budowlanych połączony w tym roku z obchodami Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa (2018 EYCE) w Zespole Pałacowo-Parkowym w Wierzchowiskach k/Lublina.

21 września br. środowisko budowlane województwa łódzkiego wraz zaproszonymi gośćmi obchodziło w Łódzkim Domu Kultury swoje święto. W uroczystości wziął udział  prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB.

Tegoroczny Opolski Dzień Budowlanych odbywał się w dniu 7 września br., w ramach Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa (2018 EYCE) ogłoszonego przez Europejską Radę Inżynierów Budownictwa. Głównym celem tej inicjatywy jest podkreślenie fundamentalnej roli społecznej inżynierów budownictwa i wskazanie działań na rzecz podniesienia ich prestiżu w społeczeństwie europejskim.

W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości wśród nich m. in.: Wojewoda Opolski – Adrian Czubak, członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Szymon Ogłaza, Prezydent Miasta Opola – Arkadiusz Wiśniewski, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – Małgorzata Kałuża-Swoboda, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu – Katarzyna Kubicz, przewodniczący i przedstawiciele okręgowych rad Dolnośląskiej, Łódzkiej, Mazowieckiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego, przedstawiciele administracji architektoniczno-budowlanej, szkolnictwa średniego oraz wyższego, a także kadra kierownicza i inżynierska firm budowlanych województwa opolskiego, w tym dyrektor budowy 5 i 6 Bloku Elektrowni Opole – mgr inż. Zbigniew Wiegner.

Po otwarciu i powitaniu gości oraz uczestników przez Adama Raka, przewodniczącego Okręgowej Rady Opolskiej OIIB wykład nt. „Pozycja inżyniera budownictwa w kraju i za granicą”, wygłosił prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, wiceprezydent European Council of Engineers Chambers.

Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, medali i wyróżnień. Wojewoda Adrian Czubak dokonał dekoracji odznakami honorowymi „Za zasługi dla budownictwa”  Witolda Isalskiego oraz Jerzego Sylwestrzaka przyznanymi przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.