STU ERGO Hestia S.A. oferuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem funkcji Inżyniera Kontraktu na warunkach określonych indywidualnie dla każdej inwestycji odrębnie lub dla pełnienia takiej roli w rocznym okresie ubezpieczenia.

W ubezpieczeniu dostępne są sumy gwarancyjne od 100.000 zł do 10.000.000 zł. Sumy wyższe niż 10.000.000 zł wymagają zaaranżowania dodatkowego pokrycia reasekuracyjnego.

Oferta, a następnie umowa ubezpieczenia definiuje czynności Ubezpieczonego jako Inżyniera Kontraktu objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej. O ile istnieje taka konieczność i możliwość umowa ubezpieczenia może odzwierciedlać zapisy dotyczące zakresu obowiązków Inżyniera z umowy o powierzeniu pełnienia funkcji.

Do umowy ubezpieczenia będą miały zastosowanie Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Będące Skutkiem Uchybień w Czynnościach Zawodowych z Zakresu Projektowania oraz Obsługi Inżynierskiej Procesu Budowlanego. Szczegółowe warunki ubezpieczenia są załącznikiem do oferty i do umowy ubezpieczenia. Zwracamy uwagę, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody wynikłe z rozliczenia budowy, sporządzania i weryfikacji kosztorysów, roszczenia związane z rozliczeniem kredytów, środków pomocowych.

Dla przygotowania oferty pod konkretny kontrakt niezbędne jest przekazanie następujących danych:

1) Ubezpieczający: Nazwa, adres, NIP

2) Nazwa kontraktu

3) Wartość zarządzanej inwestycji

4) Lokalizacja inwestycji (miejscowość, ulica)

5) Przewidywana wartość przychodów z tytułu realizacji kontraktu (netto)

6) Przewidywany czas trwania kontraktu (okres ubezpieczenia)

7) Czy pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu obejmuje wykonywanie nadzoru inwestorskiego

8) Oczekiwana suma gwarancyjna

9) Liczba i wartość roszczeń i wypłaconych odszkodowań w ostatnich 3 latach z tytułu działalności zawodowej i gospodarczej

Zastrzegamy możliwość oczekiwania innych danych o ile będzie to niezbędne do oceny ryzyka.

 

Składka jest kalkulowana indywidualnie i zależy od podanych danych. Informujemy, że nie istnieje możliwość otrzymania wstępnych, orientacyjnych wycen składki. Składamy tylko wiążące oferty na postawie pełnych danych.

Dla przedstawienia oferty prosimy o kontakt z Agencją Wyłączną Ergo Hestii pod adresem : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie pod nr 58 698 65 58.