BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

NA 2021 ROK 

 

 

 

 

1.

Wpływy :

 

 

 

1.1. Składki członkowskie: 116 000 członków x 72,00 zł (6 zł/ m-c)

8 352 000,00 zł

 

1.2. Odsetki od depozytów

 

120 000,00 zł

 

1.3. Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy)

 

30 000,00 zł

 

1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia

 

500 000,00 zł

 

1.5. Przychody pozostałe (wynajem lokalu, dywidenda)

 

80 000,00 zł

 

Razem 

 

9 082 000,00 zł

 

 

 

 

2.

Wydatki :

 

 

 

2.1. Utrzymanie biura

 

475 000,00 zł

 

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

 

340 000,00 zł

 

2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne

 

180 000,00 zł

 

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów

115 000,00 zł

 

2.5. Płace

 

2 296 000,00 zł

 

2.6. Nagrody roczne personelu

 

181 000,00 zł

 

2.7. ZFŚS

 

40 000,00 zł

 

2.8. Ryczałty

 

700 000,00 zł

 

2.9. Ekwiwalenty

 

300 000,00 zł

 

2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy

 

60 000,00 zł

 

2.11. Delegacje i koszty transportu

 

400 000,00 zł

 

2.12. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

520 000,00 zł

 

2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji

 

600 000,00 zł

 

2.14. Koszty zjazdu krajowego

 

300 000,00 zł

 

2.15. Koszty szkoleń, konferencji, obsługi posiedzeń komisji

250 000,00 zł

 

2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

 

500 000,00 zł

 

2.17. Koszty promocji, materiały prasowe

 

125 000,00 zł

 

2.18. Koszty współpracy z zagranicą

 

80 000,00 zł

 

2.19. Nagrody fundowane przez PIIB

 

20 000,00 zł

 

2.20 Koszt elektronicznego dostępu do norm

 

175 000,00 zł

 

2.21 Serwis Budowlany

 

215 000,00 zł

 

2.22 Spłata pożyczek z OIIB

 

1 210 000,00 zł

 

Razem

 

9 082 000,00 zł


 

 

 

 

 

 

WYLICZENIA WYDATKÓW W 2021 ROKU

 

 

 

2.1. Utrzymanie biura

 

 

 

podatek od nieruchomości, czynsz za garaże

12 m-cy x 1 625 zł/m-c

19 500,00 zł

 

media

12 m-cy x 13 000 zł/m-c

156 000,00 zł

 

obsługa posesji ( zarządca, ochrona)

12 m-cy x 8 000 zł/m-c

96 000,00 zł

 

sprzątanie biura

12 m-cy x 16 000 zł/m-c

192 000,00 zł

 

Razem

 

463 500,00 zł

 

Przyjęto

 

475 000,00 zł

 

 

 

 

 

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

 

 

 

serwis sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych

12 m-cy x 1 050 zł/m-c

12 000,00 zł

 

serwis i najem kserokopiarek

12 m-cy x 3.200 zł/m-c

38 400,00 zł

 

administracja ogólnopolskiego programu BUDINFO

12 m-cy x 9 000 zł/m-c

108 000,00 zł

 

Wymiana zestawów komputerowych, laptopów, drukarek

 

20 000,00 zł

 

zaprojektowanie i zainstalowanie nowych modułów w BUDINFO

 

10 000,00 zł

 

dzierżawa serwerów

2 serwery x 2 000 zł/serwer/m-c x 12 m-cy

48 000,00 zł

 

ubezpieczenie biur i sprzętu (wg polisy)

 

6 000,00 zł

 

konserwacja urządzeń technicznych

12 m-cy x 7.900 zł/m-c

94 800,00 zł

 

Razem

 

337 200,00 zł

 

Przyjęto

 

340 000,00 zł

 

 

 

 

 

2.3.Usługi pocztowe, telekomunikacyjne., bankowe i inne :

 

 

 

 

 

180 000,00 zł

 

Przyjęto

 

180 000,00 zł

 

 

 

 

 

2.4.Materiały biurowe, prasa, książki, prenumeraty elektroniczne,

 

 

 

drukowanie materiałów - przyjęto wg wyk. 2019

 

115 000,00 zł

 

Przyjęto

 

115 000,00 zł

 

2.5 Płace personelu:

 

 

 

wynagrodzenia brutto , ZUS pracodawcy

12 m-cy x 147105 zł/m-c x 1,23 = 2.171.269,80 zł

2 296 000,00 zł

dodatkowe ubezpieczenia, nagrody uznaniowe, badania lekarskie okresowe

12 m-cy x 385 zł * 27 osób x = 124.740 zł

 

2.6.nagrody roczne personelu w wys.1 pensji ( w tym ZUS)

147.105 zł*1,23

181 000,00 zł

 

2.7. ZFŚS

27osób x 1.519,26 zł/os

40 000,00 zł

 

 

 

 

 

2.8.Ryczałty

 

 

 

Prezes Krajowej Rady

= 2,0 średniej

 

 

2 Wiceprezesi, sekretarz i skarbnik Rady Izby,

 

 

 

sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i koordynator ROZ

9 os. x 0,5 x 2,0 = 9,0 średnich

 

 

 

 

 

Razem

12m-cy x 5.300 zł x 11,0 średniej

699 600,00 zł

 

Przyjęto

 

700 000,00 zł

 

2.9.Ekwiwalenty:

 

 

 

Krajowy Zjazd -

191 os. x 175 zł/os.

33 425,00 zł

 

Rada Krajowa -

7 posiedz. x 37 os. x 175 zł/os.

45 325,00 zł

 

Prezydium RK -

7 posiedz. x 4 os. x 175 zł/os.

4 900,00 zł

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna.-

7 posiedz. x 15 os. x 175 zł/os.

18 375,00 zł

 

Prezydium KKK -

7 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os.

6 125,00 zł

 

Krajowy Sąd Dyscyplinarny -

4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.

11 200,00 zł

 

Przygotowanie rozpraw KSD -

40 spraw x 20 godz./sprawę x 35 zł

28 000,00 zł

 

Rozprawy KSD -

12 wokand x 5 sędziów x 175 zł/os.

10 500,00 zł

 

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – posiedzenia

4 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os.

3 500,00 zł

 

KROZ – postępowania wyjaśniające -

40 postępowań x 10 godz.

14 000,00 zł

 

x 35 zł/godz.

 

Krajowa Komisja Rewizyjna -

8 posiedz. x 8 os. x 175 zł/os.

11 200,00 zł

 

Kontrole KKR -

500 godz. x 35 zł/godz.

17 500,00 zł

 

Nadzory KKR -

32 nadzory x 175 zł/os.

5 600,00 zł

 

Komisja Prawno-Regulaminowa -

3 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.

8 400,00 zł

 

Komisja Wnioskowa -

4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.

11 200,00 zł

 

Komisja Ustawicznego Szkolenia Zawodowego -

4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.

11 200,00 zł

 

Komisja Współpracy z Zagranicą -

6 posiedz. x 3 os. x 175 zł/os.

3 150,00 zł

 

Pozostałe Komisje i zespoły

8 x 5 posiedz. x 8 os. x 175 zł/os.

56 000,00 zł

 

Razem

 

299 600,00 zł

 

Przyjęto 

 

300 000,00 zł

 

 

 

 

 

2.10.Umowy-zlecenia-ekspertyzy :

12 m-cy x 5.000 zł/m-c

60 000,00 zł

 

Przyjęto

 

60 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.Delegacje i koszty transportu:

12 m-cy x 33.000 zł/m-c

396 000,00 zł

 

Przyjęto

 

400 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

 

 

2,00 zł/egz. x 11 numerów x 104 700 egz. x 1,23 +

 

 

 

1,00 zł/egz. x 11 numerów x 15 700 egz. x 1,23 =

3 045 603,00 zł

 

Uczestnictwo izb okręgowych w kosztach wydania

1,60 zł/egz. x 11 num. x 116600 egz. x 1,23 +

-2 524 156,80 zł

 

Razem

 

521 446,20 zł

 

 

 

520 000,00 zł

 

2.13.Koszty kolportażu i masowej korespondencji

1,80 zł/adres x 112400 adresów x 11 numerów

2 225 520,00 zł

 

 

 

 

zwrot z OIIB za wysyłkę biuletynów i insertów

11 numerów x 45.000 zł

-495 000,00 zł

 

partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki

1,00 zł/adres x 104 700 adresów x 11 numerów

-1 151 700,00 zł

 

Razem

 

578 820,00 zł

 

Przyjęto

 

600 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.Koszty zjazdu krajowego:

 

300 000,00 zł

 

Przyjęto 

 

300 000,00 zł

 

 

 

 

 

2.15. Koszty szkoleń, konferencji, obsługi posiedzeń komisji

 

 

Koszty szkoleń organów izby, uczestnictwo w konferencjach, przygotowanie materiałów szkoleniowych e-learning (przyjęto szacunkowo na podstawie wydatków w latach ubiegłych)

190 000,00 zł

 

katering i art. spożywcze na posiedzenia

12 m-cy x 4 500 zł/m-c

54 000,00 zł

 

Razem

 

244 000,00 zł

 

Przyjęto 

 

250 000,00 zł

 

 

 

 

 

2.16.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

 

500 000,00 zł

 

 

 

 

Przyjęto 

 

500 000,00 zł

 

 

 

 

 

2.17.Koszty promocji, materiały prasowe (przyjęto szacunkowo)

 

125 000,00 zł

 

Przyjęto 

 

125 000,00 zł

 

 

 

 

 

2.18.Koszty współpracy z zagranicą

 

80 000,00 zł

(przyjęto szacunkowo)

 

 

 

Przyjęto

 

80 000,00 zł

 

 

 

 

 

2.19.Nagrody fundowane przez PIIB

 

 

 

( konkursy, zawody, najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp. ) – przyjęto szacunkowo

 

20 000,00 zł

 

Przyjęto

 

20 000,00 zł

 

 

 

 

 

2.20 Koszt elektronicznego dostępu do norm

 

175 000,00 zł

 

Przyjęto

 

175 000,00 zł

 

 

 

 

 

2.21 Serwis Budowlany

 

215 000,00 zł

 

Przyjęto

 

215 000,00 zł

 

 

 

 

 

2.22 Spłata pożyczek z OIIB z odsetkami

 

1 210 000,00 zł

 

Przyjęto

 

1 210 000,00 zł