1.

Wpływy – przychody:

 

 

 

 

1.1. Składki na Krajową Izbę: 116 500 członków x 72,00 zł (6 zł/ m-c)

 

 

8 388 000,00 zł

 

1.2. Odsetki od depozytów

 

152 000,00 zł

 

1.3. Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy)

 

 

30 000,00 zł

 

1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia

 

 

526 000,00 zł

 

Razem

 

 

9 096 000,00 zł

 

 

 

 

 

2.

Wydatki – koszty:

 

 

 

 

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, katering

 

 

340 000,00 zł

 

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

 

300 000,00 zł

 

2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne

 

215 000,00 zł

 

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów

 

120 000,00 zł

 

2.5. Płace

 

2 385 000,00 zł

 

2.6. Nagrody roczne personelu

 

190 000,00 zł

 

2.7. ZFŚS

 

34 000,00 zł

 

2.8. Ryczałty Prezydium Krajowej Rady

 

680 000,00 zł

 

2.9. Ekwiwalenty

 

260 000,00 zł

 

2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy

 

70 000,00 zł

 

2.11. Delegacje i koszty transportu

 

500 000,00 zł

 

2.12. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

 

730 000,00 zł

 

2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji

 

 

360 000,00 zł

 

2.14. Koszty zjazdu krajowego

 

 

280 000,00 zł

 

2.15. Koszty szkoleń i konferencji

 

300 000,00 zł

 

2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

 

500 000,00 zł

 

2.17. Koszty promocji, materiały prasowe

 

 

125 000,00 zł

 

2.18. Koszty współpracy z zagranicą

 

 

107 000,00 zł

 

2.19. Nagrody fundowane przez PIIB

 

 

40 000,00 zł

  2.20 Koszt elektronicznego dostępu do norm     130 000,00 zł
  2.21 Serwis Budowlany     180 000,00 zł

 

2.22.Spłata pożyczek z OIIB

 

 

1 250 000,00 zł

 

Razem

 

 

9 096 000,00 zł

 

WYLICZENIA WYDATKÓW W 2019 ROKU

 

 

 

 

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal, poczęstunek

 

 

 

 

czynsz

2 m-cy x 45 000 zł/m-c

=

90 000,00 zł

 

media i obsługa posesji

10 m-cy x 8 000 zł/m-c

=

80 000,00 zł

 

sprzątanie biura

12 m-cy x 8 000 zł/m-c

=

96 000,00 zł

 

katering i art.spożywcze 12 m-cy x 6 000 zł/m-c = 72 000,00 zł

 

Razem

 

 

338 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

340 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych

12 m-cy x 2 000 zł/m-c

=

24 000,00 zł

 

administracja ogólnopolskiego programu BUDINFO

12 m-cy x 9 000 zł/m-c

=

108 000,00 zł

 

Wymiana 7 zestawów komputerowych z monitorem i kolorową drukarką

7 zestawy x 3 000 zł/zestaw

=

21 000,00 zł

  zaprojektowanie i zainstalowanie nowych modułów w BUDINFO     10 000,00 zł

 

dzierżawa serwerów

2 serwery x 2 000 zł/serwer/m-c x 12 m-cy

=

48 000,00 zł

 

ubezpieczenie biur i sprzętu (wg polisy)

 

 

6 000,00 zł

 

zakup uzupełniających mebli i drobnego wyposażenia

 

 

20 000,00 zł

 

drobne remonty, malowanie, odświeżanie pomieszczeń (przyjęto szacunkowo)

 

 

65 000,00 zł

 

Razem

 

 

302 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

300 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne:

 

 

215 000,00 zł

 

       

 

Przyjęto

 

 

215 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.4.Materiały biurowe, prasa, książki, drukowanie materiałów:

 

 

120 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

Przyjęto

 

 

120 000,00 zł

 

2.5 Płace personelu:

 

 

 

 

wynagrodzenia brutto, ZUS pracodawcy

12 m-cy x 157.046 zł/m-c x 1,2=2.261.462 zł

 

2 385 000,00

 

dodatkowe ubezpieczenia, nagrody uznaniowe, badania lekarskie okresowe 12 m-cy x 350 zł*29 osób x= 122.000 zł    

 

2.6.nagrody roczne personelu w wys.1 pensji (w tym ZUS)

157.046 zł x1,20

 

190 000,00 zł

 

2.7. ZFŚS

28 osób x 1.180 zł/os.

 

34 000,00 zł

 

Razem      

 

2.8. Ryczałty Prezydium Krajowej Rady:

 

 

 

 

Prezes Krajowej Rady

średniej = 2,00

 

 

 

3 Wiceprezesi, sekretarz i skarbnik Rady Izby,

10os. x 0,5 x 2,0średniej

= 10,0 średniej

 

 

sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i koordynator ROZ

12 m-cy x 4.665zł x 12,0 średniej

 

 

Razem

 

= 671 760,00 zł.

 

Przyjęto wg wykonania 2016r

 

 

680 000,00 zł

 

2.9. Ekwiwalenty:

 

 

 

 

Krajowy Zjazd -

191 os. x 175 zł/os.

=

33 425,00 zł

 

Rada Krajowa -

7 posiedz. x 37 os. x 175 zł/os.

=

45 325,00 zł

 

Prezydium RK -

8 posiedz. x 4 os. x 175 zł/os.

=

5 600,00 zł

 

Kraj. Kom. Kwalif .-

7 posiedz. x 15 os. x 175 zł/os.

=

18 375 00 zł

 

Prezydium KKK -

7 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os.

=

6 125,00 zł

 

Kraj. Sąd Dysc. -

4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.

=

11 200,00 zł

 

Przygotowanie rozpraw KSD -

40 spraw x 20 godz./sprawę x 35 zł

=

28 000,00 zł

 

Rozprawy KSD -

12 wokand x 5 sędziów x 175 zł

=

10 500,00 zł

 

KROZ – posiedzenia -

4 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os.

=

3 500,00 zł

 

KROZ – postępowania wyjaśniające -

 60 postępowań x 10 godz.

x 35 zł/godz.

=

21 000,00 zł

 

Kraj. Kom. Rewiz. -

8 posiedz. x 8 os. x 175 zł/os.

=

11 200,00 zł

 

Kontrole KKR -

500 godz. x 35 zł/godz.

=

17 500,00 zł

 

Nadzory KKR -

16 nadzorów x 2 os. x 175 zł

=

5 600,00 zł

 

Kom. Prawno-Regulam.-

3 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.

=

8 400,00 zł

 

Kom. Wnioskowa -

4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.

=

11 200,00 zł

 

Kom. Ustawicznego Szkolenia Zawod.-

6 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.

=

16 800,00 zł

 

Kom. Współpracy z Zagr.-

6 posiedz. x 3 os. x 175 zł/os.

=

3 150,00 zł

 

Kom. powołane doraźnie

8 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os.

=

7 000,00 zł

 

Razem

 

 

263 900,00 zł

 

Przyjęto wg wykonania 2017r +10%

 

 

260 000,00 zł

 

2.10.Umowy-zlecenia-ekspertyzy:

12 m-cy x 6.000 zł/m-c

=

72 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

70 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.Delegacje i koszty transportu:

12 m-cy x 44 000 zł/m-c

=

528 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

530 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

 

 

 

 

 

2,00 zł/egz. x 11 numerów x 117 400 egz. x 1,23

=

3 176 800,00 zł

 

Uczestnictwo w kosztach wydania izb okręgowych

1,60 zł/egz. x 11 numerów

x 113 300 egz. x 1,23

=

- 2 453 000,00 zł

 

Razem

 

 

723 800,00 zł

 

 

Przyjęto

 

 

730 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.Koszty kolportażu i masowej korespondencji

 

1,60zł/adres x 117 000 adresów x 11 numerów

=

2 059 000,00 zł

 

zwrot za wysyłkę czasopism technicznych i innych insertów

11 numerów x 50.000 zł

=

- 550 000,00 zł

 

partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki

1,00 zł/adres x 117 000 adresów x 11 numerów

=

- 1 287 000,00 zł

 

Razem

 

 

222 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

220 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.Koszty zjazdu krajowego:

 

 

280 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

280 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.15.Koszty szkoleń i konferencji:

 

 

 

 

Koszty szkoleń organów izby, uczestnictwo w konferencjach, przygotowanie materiałów szkoleniowych e-learning (przyjęto szacunkowo na podstawie wydatków w latach ubiegłych)

 

 

300 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

300 000,00 zł

 

2.16.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

 

 

500 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

500 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.17.Koszty promocji, materiały prasowe (przyjęto szacunkowo)

 

 

125 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

125 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.18.Koszty współpracy z zagranicą

(przyjęto szacunkowo)

 

 

107 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

107 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.19.Nagrody fundowane przez PIIB

 

 

 

 

( konkursy, zawody, najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp. )

 

 

40 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

40 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.20.Koszt elektronicznego dostępu do norm

 

 

130 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

130 000,00 zł

         
  2.21 Serwis Budowlany     180 000,00 zł
  Przyjęto     180 000,00 zł
         
  2.22 Spłata pożyczek z OIIB z odsetkami     1 250 000,00 zł
  Przyjęto     1 250 000,00 zł