1.

Wpływy – przychody:

 

 

 

 

1.1. Składki na Krajową Izbę: 116 000 członków x 72,00 zł (6 zł/ m-c)

 

 


8 352 000,00 zł

 

1.2. Odsetki od depozytów

 

150 000,00 zł

 

1.3. Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy)

 

 

30 000,00 zł

 

1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia

 

 

528 000,00 zł

 

Razem

 

 

9 060 000,00 zł

 

 

 

 

 

2.

Wydatki – koszty:

 

 

 

 

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal

 

 

730 000,00 zł

 

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

 

240 000,00 zł

 

2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne

 

230 000,00 zł

 

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów

 

160 000,00 zł

 

2.5. Płace

 

2 256 000,00 zł

 

2.6. Nagrody roczne personelu

 

180 000,00 zł

 

2.7. ZFŚS

 

32 000,00 zł

 

2.8. Ryczałty Prezydium Krajowej Rady

 

605 000,00 zł

 

2.9. Ekwiwalenty

 

340 000,00 zł

 

2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy

 

72 000,00 zł

 

2.11. Delegacje i koszty transportu

 

590 000,00 zł

 

2.12. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

 

1 800 000,00 zł

 

2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji

 

 

100 000,00 zł

 

2.14. Koszty zjazdu krajowego

 

 

280 000,00 zł

 

2.15. Koszty szkoleń i konferencji

 

300 000,00 zł

 

2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

 

550 000,00 zł

 

2.17. Koszty promocji, materiały prasowe

 

 

100 000,00 zł

 

2.18. Koszty współpracy z zagranicą

 

 

100 000,00 zł

 

2.19. Nagrody fundowane przez PIIB

 

 

40 000,00 zł


2.20 Koszt elektronicznego dostępu do norm

125 000,00 zł

2.21 Serwis Budowlany

160 000,00 zł

 

2.22. Utrzymanie budynku przy ul. Kujawskiej

 

 

70 000,00 zł


Razem

 

 

9 060 000,00 zł

 

WYLICZENIA WYDATKÓW W 2017 ROKU

 

 

 

 

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal, poczęstunek

 

 

 

 

czynsz

12 m-cy x 43 000 zł/m-c

=

516 000,00 zł

 

media i obsługa posesji

12 m-cy x 3 500 zł/m-c

=

42 000,00 zł

 

sprzątanie biura

12 m-cy x 8 000 zł/m-c

=

96 000,00 zł

 

katering i art.spożywcze 12 m-cy x 6 000 zł/m-c = 72 000,00 zł

 

Razem726 000,00 zł


Przyjęto730 000,00 zł

 

 

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

 

 

 

 

serwis sprzętu komputerowego

12 m-cy x 2 000 zł/m-c

=

24 000,00 zł

 

administracja ogólnopolskiego programu BUDINFO

12 m-cy x 9 000 zł/m-c

=

108 000,00 zł

 

Wymiana 7 zestawów komputerowych z monitorem i kolorową drukarką

7 zestawy x 3 000 zł/zestaw

=

21 000,00 zł

 

dzierżawa serwerów

2 serwery x 2 000 zł/serwer/m-c x 12 m-cy

=

48 000,00 zł

 

ubezpieczenie biur i sprzętu (wg polisy)

 

 

6 000,00 zł

 

zakup uzupełniających mebli i drobnego wyposażenia

 

 

10 000,00 zł

 

drobne remonty, malowanie, odświeżanie pomieszczeń (przyjęto szacunkowo)

 

 

14 000,00 zł

 

Razem240 000,00 zł


Przyjęto240 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne:

 

 

230 000,00 zł

 

 

Przyjęto230 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.4.Materiały biurowe, prasa, książki, drukowanie materiałów:

 

 

160 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

Przyjęto160 000,00 zł

 

2.5 Płace personelu:

 

 

 

 

Pensja

12 m-cy x 148.157 zł/m-c x 1,2=2.134.000 zł

 

2 256 000,00

 

dodatkowe ubezpieczenia, nagrody uznaniowe, badania lekarskie okresowe
12 m-cy x 350 zł*29 osób x= 122.000 zł


 

2.6.nagrody roczne personelu w wys.1 pensji (w tym ZUS)

148.157 zł x1,20

 

180 000,00 zł

 

2.7. ZFŚS

29 osób x 1100 zł/os.

 

32 000,00 zł

 

Razem 

2.8. Ryczałty Prezydium Krajowej Rady:

 

 

 

 

Prezes Krajowej Rady

średniej = 2,00

 

 

 

3 Wiceprezesi, sekretarz i skarbnik Rady Izby,

 

 

 

sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i koordynator ROZ

10os. x 0,5 x 2,0średniej

= 10,0 średniej

 

 

Razem

12m-cy x4 200zł x 12,0 średniej

= 604 800,00 zł.

 

Przyjęto605 000,00 zł

 

2.9. Ekwiwalenty:

 

 

 

 

Krajowy Zjazd -

191 os. x 175 zł/os.

=

33 425,00 zł

 

Rada Krajowa -

7 posiedz. x 37 os. x 175 zł/os.

=

45 325,00 zł

 

Prezydium RK -

8 posiedz. x 4 os. x 175 zł/os.

=

5 600,00 zł

 

Kraj. Kom. Kwalif .-

7 posiedz. x 15 os. x 175 zł/os.

=

18 375 00 zł

 

Prezydium KKK -

7 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os.

=

6 125,00 zł

 

Kraj. Sąd Dysc. -

4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.

=

11 200,00 zł

 

Przygotowanie rozpraw KSD -

50 spraw x 25 godz./sprawę x 35 zł

=

43 750,00 zł

 

Rozprawy KSD -

12 wokand x 5 sędziów x 175 zł

=

10 500,00 zł

 

KROZ – posiedzenia -

4 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os.

=

3 500,00 zł

 

KROZ – postępowania wyjaśniające -

100 postępowań x 10 godz.

x 35 zł/godz.

=

35 000,00 zł

 

Kraj. Kom. Rewiz. -

8 posiedz. x 8 os. x 175 zł/os.

=

11 200,00 zł

 

Kontrole KKR -

500 godz. x 35 zł/godz.

=

17 500,00 zł

 

Nadzory KKR -

16 nadzorów x 2 os. x 175 zł

=

5 600,00 zł

 

Kom. Prawno-Regulam.-

10 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.

=

28 000,00 zł

 

Kom. Wnioskowa -

6 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.

=

16 800,00 zł

 

Kom. Ustawicznego Szkolenia Zawod.-

6 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os.

=

16 800,00 zł

 

Kom. Współpracy z Zagr.-

6 posiedz. x 3 os. x 175 zł/os.

=

3 150,00 zł

 

Kom. powołane doraźnie

10 posiedz. x 15 os. x 175 zł/os.

=

26 250,00 zł

 

Razem338 100,00 zł


Przyjęto340 000,00 zł

 

2.10.Umowy-zlecenia-ekspertyzy:

12 m-cy x 6.000 zł/m-c

=

72 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

72 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.Delegacje i koszty transportu:

12 m-cy x 49 000 zł/m-c

=

580 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

590 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

 

 

 

 

 

2,00 zł/egz. x 11 numerów x 117 000 egz. x 1,23

=

3 166 020,00 zł

 

Uczestnictwo w kosztach wydania izb okręgowych

0,90 zł/egz. x 11 numerów

x 114 000 egz. x 1,23

=

- 1 388 178,00 zł

 

Razem

 

 

1 777 842,00 złPrzyjęto1 800 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.Koszty kolportażu i masowej korespondencji

 

1,55 zł/adres x 117 000 adresów x 11 numerów

=

1 994 850,00 zł

 

zwrot za wysyłkę czasopism technicznych i innych insertów

11 numerów x 55.500 zł

=

- 610 500,00 zł

 

partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki

1,00 zł/adres x 117 000 adresów x 11 numerów

=

- 1 287 000,00 zł

 

Razem

 

 

97 350,00 zł


Przyjęto100 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.Koszty zjazdu krajowego:

 

 

280 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

280 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.15.Koszty szkoleń i konferencji:

 

 

 

 

Koszty szkoleń organów izby, uczestnictwo w konferencjach, przygotowanie materiałów szkoleniowych e-learning (przyjęto szacunkowo na podstawie wydatków w latach ubiegłych)

 

 

300 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

300 000,00 zł

 

2.16.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

 

 

550 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

550 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.17.Koszty promocji, materiały prasowe (przyjęto szacunkowo)

 

 


100 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

100 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.18.Koszty współpracy z zagranicą

(przyjęto szacunkowo)

 

 


100 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

100 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.19.Nagrody fundowane przez PIIB

 

 

 

 

( konkursy, zawody, najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp. )

 

 

40 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

40 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.20.Koszt elektronicznego dostępu do norm

 

 

125 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

125 000,00 zł2.21 Serwis Budowlany

160 000,00 zł

Przyjęto

160 000,00 zł


2.22 Utrzymanie budynku przy ul. Kujawskiej


70 000,00 zł

Przyjęto

70 000,00 zł