1.

Wpływy – przychody:

 

 

 

 

1.1. Składki na Krajową Izbę: 113 500 x  60,00

 

 

6 810 000,00 zł

 

1.2. Odsetki od depozytów z tytułu ubezp. OC

 

580 000,00 zł

 

1.3. Opłaty za rzeczoznawców i cudzoziemców

 

 

60 000,00 zł

 

1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia

 

 

560 000,00 zł

 

Razem

 

 

8 010 000,00 zł

         

2.

Wydatki – koszty:

 

 

 

 

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal

 

 

715 000,00 zł

 

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

 

370 000,00 zł

 

2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne

 

270 000,00 zł

 

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów

 

280 000,00 zł

 

2.5. Płace , ryczałty , ekwiwalenty

 

2 690 000,00 zł

 

2.6. Delegacje i koszty transportu

 

420 000,00 zł

 

2.7. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

 

840 000,00 zł

 

2.8. Koszty kolportażu i masowej korespondencji

 

 

870 000,00 zł

 

2.9. Koszt zjazdów krajowych

 

 

290 000,00 zł

 

2.10. Koszty szkoleń i konferencji

 

400 000,00 zł

 

2.11. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

 

540 000,00 zł

 

2.12. Koszty promocji, materiały prasowe

 

 

120 000,00 zł

 

2.13. Koszty współpracy z zagranicą

 

 

120 000,00 zł

 

2.14. Nagrody fundowane przez PIIB

 

 

20 000,00 zł

 

2.15 Rezerwa

 

 

65 000,00 zł

 

Razem

 

 

8 010 000,00 zł

         

 

WYLICZENIA WYDATKÓW W 2012 ROKU

 

 

 

 

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal, poczęstunek

 

 

 

 

Czynsze

12 x 45.000

=

540 000,00 zł

 

wynajem sal, poczęstunek

12 x 6.000

=

72 000,00 zł

 

utrzymanie biura

12 x 8.500

=

102 000,00 zł

 

Razem

 

 

714 000,00 zł

  Przyjęto    

715 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń

 

 

 

 

zakup sprzętu, programów i urządzeń

3 x 8.000 + 5 x 2.000 + 10.000

=

44 000,00 zł

 

serwis sprzętu komputerowego

12 x 8.000

=

96 000,00 zł

 

administracja ogólnopolskiego programu BUDINFO, projektowanie i instalowanie nowych modułów

12 x 9.000 + 15.000

=

123 000,00 zł

 

dzierżawa serwera

12 x 2.000

=

24 000,00 zł

 

ubezpieczenie biur i sprzętu, remonty, naprawy

 

 

80 000,00 zł

 

Razem

 

 

367 000,00 zł

  Przyjęto    

370 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne:

 

 

270 000,00 zł

 

Przyjęto

   

270 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.4.Materiały biurowe, prasa, książki, drukowanie materiałów:

 

 

280 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

280 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.5. Płace , ryczałty, ekwiwalenty:

 

 

 

 

Płace personelu:

 

 

 

 

1 x 6500 + 5 x 6000 + 3 x 5500+ 2 x 5000 +

2 x 4500 + 2 x 4000 + 5 x 3500 + 9 x 3000

124 500 x 12 x 1,18

=

1 762 920,00 zł

 

Ekwiwalenty Prezydium Izby:

 

 

 

 

Prezes Krajowej Rady

= 1,70 średniej

 

 

V-ce Prezesi, sekretarz i skarbnik Rady Izby,

 

 

 

sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i ROZ

11 x 0,5 x 1,7 = 9,35 średniej

 

 

 

12 x 3 400 x 11,05 średniej

=

450 840,00 zł

 

 

 

 

 

 

Krajowy Zjazd

200 x 120

=

24 000 00 zł

 

Rada Krajowa -

6 x 34 x 120

=

24 480,00 zł

 

Prezydium R.K.-

13 x 4 x 120

=

6 240,00 zł

 

Kraj. Kom. Kwalif .-

6 x 16 x 120

=

11 520,00 zł

 

Prezydium KKK -

12 x 4 x 120

=

5 760,00 zł

 

Kraj. Sąd Dysc. -

4 x 16 x 120

=

7 680,00 zł

 

Przygotowanie rozpraw KSD -

56 x 120

=

6 720,00 zł

 

Rozprawy KSD -

60 x 5 x 120

=

36 000,00 zł

 

Postęp. wyjaśn. ROZ -

180 x 5 x 25

=

22 500,00 zł

 

Kraj. Kom. Rewiz. -

(6 x 2 + 6 x 7) x 120

=

6 480,00 zł

 

Kontrole KKR -

4 x 120 x 25

=

12 000,00 zł

 

Nadzory KKR -

120 x 120

=

14 400,00 zł

 

Kom. Prawno-Regulam.-

12 x 18 x 120

=

25 920,00 zł

 

Kom.Wnioskowa -

10 x 16 x 120

=

19 200,00 zł

 

Kom. Ustawicznego Szkolenia Zawodowego

6 x 16 x 120

=

11 520,00 zł

 

Komisja Współpracy z Zagranicą

6 x 3 x 120

=

2 160,00 zł

 

Razem

 

 

236 580,00 zł

 

 

 

 

 

 

Umowy-zlecenia-ekspertyzy :

12 x 20.000

=

240 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

Razem: 1 762 920,00 + 450 840,00 + 236 580,00 + 240 000,00

 

=

2 690 340,00 zł

 

Przyjęto

 

 

2 690 000,00 zł

         

 

2.6.Delegacje i koszty transportu:

12 x 35 000

=

420 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

420 000,00 zł

         

 

2.7.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

 

 

 

 

0,50 x 11 x 1,23 x 116 000

=

784 740,00 zł

 

 

1,40 x 11 x 1,23 x 3 000

=

56 826,00 zł

 

Razem

 

 

841 566,00 zł

         

 

Przyjęto

 

 

840 000,00 zł

         

 

2.8.Koszty kolportażu i masowej korespondencji

2.0 x 119 000 x 11

=

2 618 000,00 zł

 

zwrot za wysyłkę czasopism technicznych i innych wrzutek

11 x 40 000

=

- 440 000,00 zł

 

partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki

1.0 x 119 000 x 11

=

- 1 309 000,00 zł

 

Razem

 

 

869 000,00 zł

         

 

Przyjęto

 

 

870 000,00 zł

         

 

2.9.Koszty zjazdów krajowych:

 

 

290 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

290 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.10.Koszty szkoleń i konferencji:

 

 

400 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

400 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.11.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz:

12 x 45.000

=

540 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

540 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.12.Koszty promocji, materiały prasowe:

 

 

120 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

120 000,00 zł

         

 

2.13.Koszty współpracy z zagranicą

 

 

120 000,00 zł

         

 

Przyjęto

 

 

120 000,00 zł

         

 

2.14.Nagrody fundowane przez PIIB

 

 

 

 

( najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp. )

 

 

20 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

20 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.15.Rezerwa

 

 

65 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

65 000,00 zł