Po raz pierwszy w ponad 20-letniej historii samorządu inżynierów budownictwa zorganizowano akcję bezpłatnych porad dla interesariuszy w całej Polsce. W sobotę, 25 września br. we wszystkich okręgowych izbach przygotowano punkty konsultacyjne.

Ogólnopolska akcja PIIB pod hasłem „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” została zorganizowana pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W ramach współpracy lokalnej działania OIIB wspierali m.in. Urząd Marszałkowski, starostwa, gminy, PINB, administracja architektoniczno-budowlana, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


W dniu poprzedzającym wydarzenie została zorganizowana konferencja prasowa online, podczas której odczytano list przesłany przez Adama Baryłkę, dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii: 

Ogólnopolska akcja Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (…) to bardzo interesująca i godna polecenia inicjatywa, która pozwoli przedstawić szerokiej grupie inwestorów aspekty prawne, organizacyjne i techniczne procesu inwestycyjno-budowlanego. Myślę, że takie działania będą bardzo ciekawym elementem promującym profesję inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego oraz uświadomią społeczeństwu, jak ważną rolę odgrywają inżynierowie.

 

Podczas uroczystej inauguracji Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa 25 września br. w punkcie konsultacyjnym na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odczytany został list przesłany przez Dorotę Cabańską, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Oto jego fragment: 

Pomysł utworzenia punktów konsultacyjnych, w których profesjonaliści o różnych specjalizacjach będą udzielać odpowiedzi właścicielom i zarządcom na pytania dotyczące wszystkich etapów życia obiektu budowlanego, jest ideą wartą pochwały i naśladowania. Bowiem przedsięwzięcie budowlane na każdym etapie wymaga zaangażowania specjalistów z zakresu projektowania i wykonania, oraz tych którzy posiadają ugruntowaną wiedzę dotyczącą przepisów i procedur administracyjnych oraz budowlanych. 

Dzisiejsze spotkanie to doskonały moment do podkreślenia roli Izby i jej znaczącego wkładu w kształtowanie pozytywnego obrazu branży budowlanej. Dotychczasowe osiągnięcia Izby świadczą o tym, że skutecznie reprezentuje ona interesy swoich członków. Dba o jakość ich pracy zawodowej i odpowiedzialność zawodową. Wspiera integrację członków oraz w sposób znaczący wpływa na poprawę ich funkcjonowania. 

Izba jest również aktywnym i obiektywnym partnerem administracji rządowej i samorządu terytorialnego w działaniach podejmowanych na rzecz polskiego rynku budowlanego. Pomaga w doskonaleniu kwalifikacji, udziela porad i opinii, ale przede wszystkim podejmuje działania na rzecz wzmocnienia etyki zawodowej inżynierów i techników budownictwa.

Z okazji 25 września Dnia wszystkich Budowlanych życzę Państwu, aby dalsza działalność Izby nadal układała się pomyślnie i aby nadal inspirowała do dalszego dynamicznego rozwoju w budowaniu nowoczesnej Polski.

Korzystając z okazji, przypominam, że od roku można już zdecydowaną większość spraw urzędowych związanych z procesem budowlanym załatwić online.

W 2020 roku Główny Urząd Nadzoru Budowlanego z moim udziałem uruchomił serwis e-Budownictwo, który daje możliwość składania wielu wniosków dotyczących budowy lub istniejącego obiektu budowlanego w wersji elektronicznej.

 

W akcji Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa wzięło udział w sumie 740 doradców: 540 ekspertów PIIB i 170 konsultantów zewnętrznych. W 16 województwach zorganizowano 92 punkty konsultacyjne, które w większości lokalizacji były otwarte już od godz. 9.00. Inżynierowie budownictwa udzielili indywidualnym inwestorom ok. 733 porad. Odwiedzający punkty konsultacyjne pytali głównie o sprawy związane z procedurami prawnymi, OZE, technologiami i materiałami wykorzystywanymi w budownictwie, remontami oraz modernizacją obiektów, a także budową domów jednorodzinnych do 70 m2.

 

Wszystkie informacje oraz wnioski dotyczące akcji zostaną zebrane i opisane w postaci raportu, który będzie podstawą do organizowania podobnych akcji w przyszłości.

Tegoroczne wydarzenie wymagało stworzenia wielu elementów i procedur na linii Krajowe Biuro PIIB, biura OIIB, Wydawnictwo PIIB. Przypominamy, że pierwotnie miało być zorganizowane w marcu br., jednak ze względu na pandemię przesunięto je na wrzesień i połączono z przypadającym w tym terminie Dniem Budowlanych. Pomysłodawcy akcji – Mariusz Okuń i Radosław Sekunda z Mazowieckiej OIIB pierwsze spotkanie online z koordynatorami reprezentującymi okręgowe izby inżynierów budownictwa zorganizowali w styczniu br. Potem odbyły się jeszcze trzy szkolenia wewnętrzne dla konsultantów.

 

Promocją wydarzenia zajmowało się Krajowe Biuro PIIB, Wydawnictwo PIIB oraz rzecznicy OIIB. Przygotowano logo akcji i plakat (niektóre OIIB edytowały go we własnym zakresie, dla 8 województw WPIIB przygotowało zamówione projekty).

Utworzona została strona internetowa www.dzieninzyniera.pl z interaktywną mapą punktów konsultacyjnych oraz artykułami i schematami do pobrania (w pliku PDF). W ciągu około 3 miesięcy strona miała ponad 13 tys. odsłon.

 

Na początku czerwca nagrany został główny film promocyjny z udziałem Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa PIIB, oraz pomysłodawców akcji. Nagranie opublikowane zostało na stronie internetowej PIIB oraz w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, VIMEO). Kilka wersji filmowych zaproszeń do udziału w akcji wykorzystano również w kampanii digitalowej, m.in. w serwisie www.murator.pl, materiałach prasowych dystrybuowanych przez Polską Agencję Prasową. Na temat Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa ukazało się ok. 780 publikacji, pisały o tym np. „Rzeczpospolita”, „Murator”, www.muratorplus.pl, www.money.pl, www.infor.pl, www.prawo.pl. O akcji inżynierów budownictwa mówiono również w TVP3, TV Toruń, Echo24 TV, RMF, Polskim Radiu. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule „Kampania informacyjna PIIB - Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa”.

Zapowiedzią wydarzenia były m.in. webinary:

Od 16 sierpnia w e-sklepie Wydawnictwa PIIB dostępny był „Praktyczny poradnik dla inwestora – budowlany proces inwestycyjny od Aspiracji do Zamieszkania”, opracowany i wydany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział Warszawski pod patronatem PIIB.

Osoby, które odwiedziły punkty konsultacyjne PIIB, otrzymały specjalne wrześniowe wydanie miesięcznika „Inżynier Budownictwa” oraz materiały przygotowane przez OIIB. Przede wszystkim jednak miały okazję skorzystać z doradztwa i pomocy wielobranżowego zespołu ekspertów. Założeniem organizatorów było, żeby taka akcja odbywała się cyklicznie w każdą sobotę września. Dlatego całe wydarzenie zostanie szczegółowo opisane w raporcie.

 

Fotorelacja z Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa (więcej informacji i zdjęć można zobaczyć na stronach okręgowych izb: Lubelska OIIB, Łódzka OIIB, Opolska OIIB, Podkarpacka OIIB, Pomorska OIIB, Warmińsko-Mazurska OIIB).