22–26 października 2018 r. Institution of Civil Engineers (ICE) i Światowa Federacja Organizacji Inżynieryjnych (WFEO) organizuje w Londynie Światowy Kongres Inżynieryjny (Global Engineering Congress – GEC)

w celu uzgodnienia ogólnoświatowej polityki związanej z  realizacją celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest partnerem i wspiera Ogólnoświatowy Kongres Inżynieryjny.

Podczas tego wydarzenia, inżynierowie z całego świata zbiorą się, aby zademonstrować, w jaki sposób inżynierowie mogą poprawić życie miliardów ludzi na całym świecie, którzy wciąż stoją w obliczu niezliczonych wyzwań, takich jak ubóstwo wody, zakwaterowanie w slumsach i zły stan zdrowia..

Pięciodniowy program będzie dotyczył celów zrównoważonego rozwoju ONZ , w szczególności celów 6, 7, 9, 11 i 13, które zostały określone jako obszary, w których inżynierowie mogą wywrzeć największy wpływ. Celem jest stworzenie jednolitej, globalnej inżynierskiej odpowiedzi na cele, ze szczegółami, w jaki sposób inżynierowie mogą je rozwiązać.

Podczas  kongresu  będzie  istniała możliwość współpracy z inżynierami z całego świata, krajowymi i międzynarodowymi decydentami oraz  ekspertami reprezentującymi  środowisko budowlane. Jest to niepowtarzalna okazja, aby uczyć się od międzynarodowych partnerów, jak m.in. nawiązywać kontakty i przyczyniać się do realizacji planu, który zmierzy się z wielkimi globalnymi wyzwaniami.

 

Światowy Kongres Inżynieryjny w Londynie stanowi także wyjątkowe zgromadzenie takich organizacji, jak Institution of Civil Engineers (ICE), Światowej Federacji Organizacji Inżynieryjnych (WFEO), Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa (ASCE), Kanadyjskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa (KBWE), Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE), Inżynierów Wspólnoty Brytyjskiej, Inżynierów Australii i wielu innych.

Odbywający się w londyńskim Westminster tygodniowy kongres przypada na 200-lecie  ICE,  50. rocznicę WFEO oraz zakończenie obchodów Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa.

Program  kongresu  i  możliwość rejestracji pod adresem:  www.ice.org.uk/congress.

 

W załączniku informacje o kongresie w języku angielskim:

Załącznik 1

Załącznik 2