4 kwietnia br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie obrad omówiono projekty sprawozdań krajowych organów statutowych z działalności w roku 2017 oraz prace związane z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB.

24 marca 2018 r. w Prószkowie k/Opola obradował XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na przewodniczącego Okręgowej Rady Opolskiej OIIB na kadencją przypadającą na lata 2018-2022  wybrany został ponownie Adam Rak.

23-24 marca 2018 r. w Łodzi odbyła się narada skarbników Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Omawiano m.in. zagadnienia związane z realizacją budżetów okręgowych izb w 2017 r.  oraz umów o pracę i  umów cywilnoprawnych.

Prezes PIIB A. R.  Dobrucki wystosował 16 marca 2018 r. ponowne pismo  do  Teresy Czerwińskiej, Minister Finansów w sprawie zasygnalizowanych publicznie zmian prawnych mających na celu kolejną poprawę przepisów ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) w zakresie doprecyzowania przepisów umożlwiających stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów przez inżynierów budownictwa.

14 marca br. w obradach Krajowej Rady PIIB wziął udział Artur Soboń, wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odpowiedzialny za budownictwo. Przedstawił plany rządu związane z budownictwem na najbliższe lata oraz odniósł się do współpracy z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa.