W sobotę 24 września br. inżynierowie budownictwa wzięli udział w Pikniku Rodzinnym Zawodów Zaufania Publicznego. Wydarzenie odbyło się w Warszawie, a okazją była pierwsza rocznica powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

 

Piknik #zaufani skierowany był do warszawiaków, a jego celem było zapoznanie uczestników wydarzenia z zawodami zaufania publicznego i pokazanie kompetencji poszczególnych samorządów.

 

Podczas pikniku, który odbył się na skwerze Kahla na Powiślu w Warszawie, Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, opowiedział o zawodzie i roli inżyniera budownictwa oraz znaczeniu samorządu zawodowego PIIB.

– Chętnie służymy radą, podpowiadamy jak budować nowocześnie, ekonomicznie i bezpiecznie – mówił Mariusz Dobrzeniecki, prezes KR PIIB. – Trwają właśnie ogólnopolskie Dni Otwarte Inżyniera Budownictwa. W całej Polsce, we wszystkich województwach, przygotowaliśmy ponad 90 punktów konsultacyjnych, w których można uzyskać bezpłatną poradę.

 

Rafał Zarzycki, wiceprezes KR PIIB tak uzasadniał udział inżynierów w wydarzeniu.

– Głównym celem działań kierowanych na zewnątrz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest kształtowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku zawodu, podkreślenie wiarygodności i prestiżu organizacji, a także kreowanie reputacji izby, a tym samym jej członków – inżynierów budownictwa – jako ekspertów, dysponujących specjalistyczną wiedzą i praktyką oraz posiadających wysokie kwalifikacje – mówił.

 

W pikniku uczestniczył również Mieczysław Grodzki, przewodniczący Komisji ds. współpracy z samorządami zaufania publicznego PIIB.

 

Podczas pikniku przygotowano szereg atrakcji dla dzieci, m.in. zajęcia i warsztaty kreatywne, quizy, malowanie twarzy. Ostatnim punktem programu wydarzenia był duży okolicznościowy tort, którym częstowano odwiedzających.

 

W pikniku, oprócz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, wzięły udział: Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Krajowa Izba Radców Prawnych, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Izba Architektów RP, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Rada Adwokacka, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Polska Izba Rzeczników Patentowych.

 

Pierwszy Rodzinny Piknik Zawodów Zaufania Publicznego odbył się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy – Rafała Trzaskowskiego.

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego to inicjatywa samorządów reprezentujących zawody zaufania publicznego, czyli profesje o wyjątkowym znaczeniu społecznym, których wykonywanie wymaga odpowiednich kwalifikacji nie tylko zawodowych, ale także moralnych i etycznych. Celem Porozumienia jest współdziałanie samorządów zawodowych wobec podmiotów władzy publicznej, opinii społecznej w sprawach istotnych dla społeczeństwa i samorządów.

 

Uczestnicy pikniku mogli dowiedzieć się, że inżynierowie budownictwa to jeden z najmłodszych samorządów zawodowych w Polsce, ale i najliczniejszych – zrzesza blisko 120 tys. osób. Są wśród nich przedstawiciele 10 specjalności. Najliczniej reprezentowane branże to budownictwo ogólne (ok. 53% członków), instalacje sanitarne (ok. 19% członków), instalacje elektryczne (ok. 14% członków), budownictwo drogowe (ok. 8% członków). Wszystko, co nas otacza – drogi, mosty, tory kolejowe, sieć telekomunikacyjna… jest dziełem inżynierów budownictwa zaprojektowanym i wykonanym tak, by przetrwało dziesiątki lat. Zadaniem inżynierów budownictwa jest również monitorowanie stanu budynków i planowanie remontów koniecznych dla bezpieczeństwa mieszkańców. Do PIIB należą osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru.