Zapraszamy na wydarzenie #Zaufani. Piknik Rodzinny Zawodów Zaufania, który organizowany jest w najbliższą sobotę w związku z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Zawodów Zaufania Publicznego.

 

Piknik #zaufani skierowany jest do warszawiaków, a jego celem jest zapoznanie uczestników wydarzenia z zawodami zaufania publicznego i pokazanie kompetencji poszczególnych samorządów. Inżynierowie budownictwa, w ramach trwającej od początku września akcji pod hasłem "Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu" będą podczas tego wydarzenia udzielali bezpłatnych porad.

 

Przygotowano również szereg atrakcji dla dzieci, m.in. zajęcia i warsztaty kreatywne, quizy.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w pikniku, który odbędzie się:

 

24 września (w sobotę) w godz. 11:00–18:00 na skwerze Kahla na Powiślu w Warszawie (w pobliżu pomnika Syrenki)

link do wydarzenia na FB - https://www.facebook.com/events/1454438178376815/ 

 

W pikniku, oprócz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, wezmą udział:

 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 • Krajowa Izba Radców Prawnych
 • Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna
 • Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych
 • Krajowa Izba Fizjoterapeutów
 • Izba Architektów RP
 • Krajowa Rada Komornicza
 • Krajowa Rada Kuratorów
 • Naczelna Izba Lekarska
 • Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 • Naczelna Rada Adwokacka
 • Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych

 

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego to inicjatywa samorządów reprezentujących zawody zaufania publicznego, czyli profesje o wyjątkowym znaczeniu społecznym, których wykonywanie wymaga odpowiednich kwalifikacji nie tylko zawodowych, ale także moralnych i etycznych. Celem Porozumienia jest współdziałanie samorządów zawodowych wobec podmiotów władzy publicznej, opinii społecznej w sprawach istotnych dla społeczeństwa i samorządów.