Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

 

Ten wstęp to mój pierwszy kontakt z Państwem, Czytelnikami „Inżyniera Budownictwa”. Od tego wydania będę regularnie gościł na łamach czasopisma. Co będę tu robił? Przede wszystkim na bieżąco chcę Państwu pokazywać, co się dzieje w izbie, jakie podejmujemy decyzje i w którą stronę zmierzamy z naszymi działaniami. To dla mnie bardzo ważne, żebyście byli poinformowani, bo dzięki temu będziecie mogli stanowić głos w dyskusji. To dla mnie niezwykle istotne i do tego Państwa serdecznie zachęcam, zarówno w obrębie izb okręgowych, jak i naszych mediów społecznościowych.

Pierwszym obszarem działań, jaki już udaje się nam zmieniać, jest zdecydowane pogłębienie współpracy z okręgowymi izbami budownictwa. W Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa powstało kolegium zrzeszające wszystkich przewodniczących okręgowych izb. Usprawni ono komunikację, przepływ informacji, a także pozwoli wyłapywać problemy we wczesnym stadium ich powstawania. Liczę, że dzięki temu regiony będą w Warszawie nie tylko słyszalne, ale również słuchane. Zmieni się też obecność regionów w „Inżynierze Budownictwa”. Od kolejnego numeru na łamach czasopisma będziemy prezentować poszczególne izby, rozmawiać z ich przewodniczącymi, przedstawiać dokonania ich członków i podejmowane przez nich inicjatywy.


Niestety, dotarły do nas informacje o planowanych kolejnych zmianach w prawie budowlanym i rozszerzeniu niefortunnych przepisów dotyczących budynków do 70 m2 na resztę budynków jednorodzinnych. W zapowiedzianej przez Waldemara Budę, ministra rozwoju i technologii, deregulacji Prawa budowlanego planowane jest zniesienie pozwolenia na budowę przy budowie domów jednorodzinnych niezależnie od ich powierzchni. To kolejny element zmian w ustawie, który istotnie wpłynie na zawód inżyniera budownictwa. Dlatego musimy działać. Odbyłem już spotkanie z ministrem Waldemarem Budą, na którym jednoznacznie wyraziłem zaniepokojenie tymi przepisami. Rozmowa była bardzo konstruktywna i zakończyła się jego jasną deklaracją, że udział inżynierów w tworzeniu prawa będzie zdecydowanie większy. Minister zaznaczył, że te zmiany mają znacząco usprawnić proces budowlany, z czym izba nie do końca może się zgodzić, bo jak wszyscy wiemy, problemy z procesem budowy domów jednorodzinnych leżą zupełnie gdzie indziej, chociażby po stronie dostawców mediów. Wszystkie moje uwagi zostały przez ministra wysłuchane i zostaną zweryfikowane, a w najbliższym czasie spodziewam się kolejnych wizyt, o których będę Państwa na bieżąco informował.

 

Na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. To dla mnie ogromny zaszczyt. Dołożę wszelkich starań, żeby nie zawieść położonych we mnie oczekiwań, a tych, których nie przekonałem w dniu wyborów, mam nadzieję, że przekonam swoją ciężką pracą i skutecznością w realizowaniu wskazanych wspólnie celów!

 

Trwają wakacje, więc tym, którzy mają możliwość skorzystania z urlopu, życzę samych słonecznych dni, a pozostającym na placach budów bądź w biurach projektowych – dużo sił i satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

Mariusz Dobrzeniecki
prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Fot. Marek Jaśkiewicz/Agencja Poziom
Tekst opublikowany w czasopiśmie „Inżynier Budownictwa” nr 7-8/2022