Mariusz Dobrzeniecki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, spotkał się 6 lipca z Waldemarem Budą, ministrem Rozwoju i Technologii.

Rozmowy dotyczyły roli Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w procesie legislacyjnym. Obie strony wyraziły chęć głębokiej współpracy i gotowość do intensyfikacji działań mających służyć tworzeniu dobrych rozwiązań w prawie budowlanym.