Niektóre z zaproponowanych przez rząd zmian przepisów mogą pogorszyć sytuację przedsiębiorców oraz przedstawicieli wolnych zawodów. Dlatego PIIB, wraz z reprezentantami innych zawodów zaufania publicznego, apeluje o sprawiedliwy system podatkowy.

 

Przypominamy, że samorządy zawodów zaufania publicznego 23 czerwca br. podpisały deklarację porozumienia, którego celem jest współdziałanie w relacjach z władzą publiczną i opinią społeczną w sprawach istotnych dla nich i obywateli (pisaliśmy o tym w artykule pt. „Podpisanie Deklaracji powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego”).

 

Co ważne, we wspólnych kwestiach przedstawiciele samorządów zawodowych mówią jednym, uzgodnionym i oficjalnym głosem. Jednocześnie wspierają się wzajemnie. Pierwszy ważny temat to podatkowa część „Polskiego Ładu” wnikliwie przenalizowana i omówiona przez przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych podczas debaty pt. „Polski Ład – wzrost opodatkowania pracy i działalności wykonywanej osobiście” zorganizowanej 30 czerwca br. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej (zobacz nagranie debaty). Eksperci podzielili się swoją oceną zapowiadanych przepisów i wypunktowali te rozwiązania, które ich zdaniem wymagają zmiany. W spotkaniu uczestniczył prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

– Mamy świadomość, że zapowiadane przez rząd zmiany podatkowe byłyby niekorzystne dla niektórych członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dotyczy to w dużej mierze osób samozatrudnionych. Dlatego Krajowa Rada PIIB oraz Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego są zaangażowane w działania mające na celu wprowadzenie zmian do projektów planowanych ustaw realizujących założenia „Polskiego Ładu”. Dotyczy to nie tylko kwestii podatkowych, ale także zmian związanych z budownictwem. W spotkaniach i konsultacjach organizowanych w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii uczestniczyli przedstawiciele Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB, zgłaszając wiele uwag do przedstawionych projektów. Zależy nam, by ostatecznie wprowadzone przez rząd rozwiązania były merytorycznie uzasadnione i jednocześnie sprawiedliwe oraz korzystne dla członków Izby. Zapowiadane zmiany podatkowe zaniepokoiły wielu naszych członków, dlatego działamy w ich imieniu – mówi prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński.

 

Efektem wspomnianej wcześniej debaty był wspólnie wypracowany apel do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie pilnych zmian do wybranych założeń „Polskiego Ładu”. Dokument podpisany w imieniu i z upoważnienia sygnatariuszy Deklaracji o powołaniu Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego przez adw. Przemysława Rosatiego, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, został wysłany do Premiera 2 lipca br. (plik PDF)

 

Tekst: Joanna Karwat
Fot. stock.adobe.com/bzyxx