Przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego podpisali Deklarację powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

 

Deklaracja została podpisana 23 czerwca 2021 r. podczas spotkania, które zostało zorganizowane w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA). 

 

Deklarację podpisali: adw. Przemysław Rosati z Naczelnej Rady Adwokackiej, dr n. med. Krzysztof Madej z Naczelnej Izby Lekarskiej, r.pr. Włodzimierz Chróścik z Krajowej Rady Radców Prawnych, prof. dr hab. Adam Mariański z Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Zofia Małas z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Tomasz Leleno z Naczelnej Izby Aptekarskiej, lek. wet. Marek Mastalerek z Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Alina Niewiadomska z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Sławomir Szynalik z Krajowej Rady Komorniczej, Dorota Rzążewska z Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Jolanta Przygońska ze Stowarzyszenia Polskiej Izby Urbanistów, arch. dr Piotr Żabicki z Izby Architektów RP oraz Barbara Misterska-Dragan z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

 

Wolą sygnatariuszy Deklaracji Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego jest podpisanie Porozumienia w celu stworzenia przestrzeni wymiany poglądów i doświadczeń. Porozumienie ma być płaszczyzną zapewniającą współdziałanie samorządów zawodowych względem władzy publicznej i opinii społecznej w sprawach istotnych dla społeczeństwa i samorządów. Zobacz plik PDF.

 

Tekst i fot.: biuro prasowe NRA