Polska Izba Inżynierów Budownictwa 29 czerwca br. podpisała ze Stowarzyszeniem buildingSMART Polska list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie wspierania rozwoju cyfryzacji budownictwa w oparciu o otwarte standardy komunikacji.

 

Stowarzyszenie buildingSMART Polska jest oddziałem organizacji BuildingSMART International. Opiera ona swoje szerokie działania na rzecz rozwoju technologii BIM na czterech filarach – wartościach: otwartości, neutralności, non-for-profit, globalnym podejściu. Istotnym elementem jest umiędzynarodowienie jako kluczowe dla wymiany myśli i czerpania z doświadczeń innych krajów.

 

Organizacja ta rozwija, standaryzuje i udostępnia światu konkretne rozwiązania technologiczne służące wymianie danych BIM m.in. IFC, BCF, bSDD, składające się na tzw. openBIM.

 

Działalność Stowarzyszenia, podobnie jak w przypadku buildingSMART International, opiera się na pracy Grup Roboczych funkcjonujących w ramach tzw. Pokoi Technicznych. Są one przestrzenią, w której specjaliści pracują nad standardami, dobrymi praktykami, rekomendacjami i regulacjami prawnymi, pozwalającymi wspierać rozwój openBIM w Polsce.

 

Z inicjatywą nawiązania współpracy wystąpiła Komisja ds. BIM KR PIIB.

 
 

 

Fot. stock.adobe.com/WrightStudio