Trwają przygotowania do dnia otwartego, planowanego na 25 września br. Obejmują one działania w Krajowym Biurze PIIB, okręgowych izbach oraz w redakcji miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.

 

Jak pisaliśmy w artykule „Projekt ogólnopolskiej akcji PIIB”, w ostatnią sobotę września (25 września br.) członkowie PIIB będą udzielali porad w kilkudziesięciu punktach konsultacyjnych w całej Polsce. Wydarzenie pod nazwą „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” zaplanowano z myślą o indywidualnych inwestorach – właścicielach budynków jednorodzinnych, przedstawicielach wspólnot mieszkaniowych.

 

Każdy będzie mógł zgłosić się do wybranego punktu konsultacyjnego w swojej okolicy (w siedzibie okręgowej izby inżynierów budownictwa, w wybranych PINB-ach i innych urzędach), by uzyskać informacje dotyczące m.in. zakupu działki, procedur związanych z budową domu, wyboru kierownika budowy, materiałów i technologii, jakie zostaną wykorzystane. Na spotkania mogą również zgłaszać się właściciele budynków, które wymagają modernizacji, przebudowy lub generalnego remontu, bądź ich zarządcy.

 

Jak zapewniają pomysłodawcy przedsięwzięcia – Mariusz Okuń i Radosław Sekunda z Mazowieckiej OIIB – na liście punktów konsultacyjnych wciąż pojawiają się nowe lokalizacje, organizatorzy czekają na zgłoszenia inżynierów do zespołów konsultacyjnych w każdej z izb okręgowych, trwają prace nad plakatem zapowiadającym wydarzenie oraz zagadnieniami, które, ich zdaniem, najczęściej będą pojawiały się w rozmowach. Inżynierowie przewidują, że wiele spraw będzie dotyczyło regulacji prawnych.

 

W każdym z punktów konsultacyjnych eksperci PIIB będą pracować w wielobranżowych zespołach. Jeśli ze względu na obostrzenia związane z pandemią nie będą możliwe spotkania w punktach konsultacyjnych, zorganizowane zostaną porady online.

Wszyscy członkowie PIIB, którzy chcieliby dołączyć do akcji, mogą zgłaszać się do koordynatorów w swoich okręgowych izbach inżynierów budownictwa.

 

W związku z ogólnopolską akcją redakcja miesięcznika „Inżynier Budownictwa” przygotowuje na wrzesień nieco inne niż dotąd wydanie czasopisma. Będzie ono w dużej mierze poświęcone budownictwu jednorodzinnemu. To wydanie miesięcznika otrzyma każdy, kto skorzysta z konsultacji z inżynierami budownictwa.

 

Tekst: Joanna Karwat

Fot.: stock.adobe.com/Olivier Le Moal