Budowa, eksploatacja czy remont własnego obiektu zawsze budzą wiele pytań i wątpliwości. Inżynierowie budownictwa postanowili wesprzeć Polaków w tych działaniach i służyć radą w ramach ogólnokrajowej, jednodniowej akcji w punktach konsultacyjnych.

Pomysłodawcami przedsięwzięcia są Mariusz Okuń i Radosław Sekunda z Mazowieckiej OIIB. Jesienią 2020 r. rozpoczęli wstępne rozmowy na temat zorganizowania dużej akcji o zasięgu ogólnopolskim. Wniosek spotkał się z dużą przychylnością, a do wszystkich okręgowych izb wysłany został list napisany przez Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa PIIB, w którym zaznaczył, że najlepiej byłoby, gdyby akcja objęła wszystkie okręgi, a w nich – wszystkie powiaty. Pierwszy planowany termin ogólnopolskiego wydarzenia wyznaczono na marzec 2021 r., jednak ze względu na obostrzenia związane z pandemią i trzecią falę zakażeń, został on przesunięty.

– Bardzo chciałem, by spotkania nawiązywały symbolicznie do pierwszego wbicia łopaty na budowach, co tradycyjnie ma miejsce w pierwszych dniach marca, ale ostatecznie zdecydowaliśmy, że ostatnia sobota września też będzie dobrym terminem dla tego wydarzenia. Zatem przygotowujemy się do organizacji dnia otwartego w sobotę 25 września – wyjaśnia Mariusz Okuń.

 

W trakcie jednego z pierwszych spotkań organizacyjnych w trybie wideokonferencji (listopad 2020 r.) wyjaśniono, że głównym celem organizacji akcji „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” jest edukacja, przybliżenie społeczeństwu zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego oraz pomoc indywidualnym inwestorom – właścicielom domów jednorodzinnych, przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych. To ważne, by podkreślać i uświadamiać, że środowisko inżynierów jest silnym trzonem procesu inwestycyjnego.

– 25 września w okręgowych izbach, wybranych PINB-ach, urzędach miast będą czekały na wszystkich zainteresowanych kilkuosobowe zespoły inżynierów budownictwa. Bardzo zależy nam na zespołach kompletnych, by móc odpowiadać na pytania związane zarówno z konstrukcją, jak i instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi czy też dotacjami lub regulacjami prawnymi itd. Każdy może przyjść i zapytać o dowolną sprawę związaną z budową lub już eksploatowanym obiektem. Jako środowisko jesteśmy merytoryczni, wiarygodni i gotowi służyć pomocą – zaznacza Radosław Sekunda.

 

W ramach przygotowania do akcji przewidziano kilkuetapową kampanię informacyjną w mediach oraz szereg spotkań szkoleniowych dla koordynatorów akcji w poszczególnych izbach okręgowych. Chodzi o to, by ujednolicić procedury, materiały przekazywane odwiedzającym oraz zakres udzielanych porad i ankiety okręgów wypełniane po zakończeniu akcji. Udział w wydarzeniu zapowiedziały wszystkie OIIB. Każda w ramach swojego regionu określa skalę akcji i możliwą do zorganizowania liczbę punktów konsultacyjnych.

 

W tej chwili liczba potwierdzonych punktów przekroczyła kilkadziesiąt. Jeśli ze względu na pandemię nie będą możliwe spotkania w punktach konsultacyjnych, zorganizowane zostaną porady online. Inżynierowie są przygotowani na różne warianty, choć w pierwotnych założeniach przewidywano, że wśród korzystających z porad będą głównie osoby z danego regionu. Dlatego informacje o akcji rozpowszechniane będą zarówno w mediach ogólnopolskich, jak i lokalnych. Przygotowywana jest również akcja informacyjna w postaci plakatów rozwieszanych w urzędach, PINB-ach. Lista dostępnych ekspertów – konsultantów zostanie opublikowana na stronie internetowej PZITB oraz PIIB.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że w wielu przypadkach wskażemy odpowiedni kierunek działań, udzielimy wsparcia merytorycznego, wyjaśnimy, co można załatwić samodzielnie, a kiedy konieczna jest pomoc inżyniera budownictwa, jaką dokumentację należy zgromadzić, co jeszcze doprecyzować. Może być i tak, że będziemy kierować daną osobę do ośrodka rzeczoznawstwa warszawskiego PZITB. Chcemy zaprosić do akcji przedstawicieli stowarzyszeń działających w naszej branży – podkreśla Mariusz Okuń.

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Wierzę, że inicjatywa, która zrodziła się w Mazowieckiej OIIB, a obejmie całą Polskę, przyciągnie szerokie grono interesariuszy. Tych, którzy dopiero budują swój dom lub zajmują się własnymi zasobami mieszkaniowymi. Idea jest ważna dla naszego samorządu, ponieważ łączy się z pewnym wysiłkiem organizacyjnym, ale i mobilizacją członków PIIB – osób, które mają bardzo dużą wiedzę praktyczną, techniczną. Tej wiedzy na rynku budowlanym bardzo potrzeba. Z drugiej strony jest to również okazja do kształtowania właściwego wizerunku naszego zawodu w społeczeństwie.

 

Tekst: Joanna Karwat
Fot.: stock.adobe.com