PIIB skierowała pismo do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii z prośbą o zmianę przepisów, które umożliwiłyby przeprowadzenie egzaminów w 2021 r.

W czasie 18 lat działalności Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa egzaminy na uprawnienia budowlane odbywały się regularnie w maju (tzw. sesja wiosenna) i w listopadzie (tzw. sesja jesienna). W każdej sesji do egzaminu na uprawnienia budowlane przystępowało ok. 3,5 tys. osób, czyli ok. 7 tys. osób rocznie.

Niestety w tym roku, z uwagi na panującą pandemię, dotychczasowy harmonogram egzaminu uległ istotnym zmianom. Sesja wiosenna i jesienna zostały przesunięte odpowiednio na wrzesień i grudzień. Egzamin we wrześniu odbył się przy zachowaniu specjalnych wymogów sanitarnych. Jednak z uwagi na pogarszającą się sytuację pandemii oraz wprowadzane w kraju dalsze obostrzenia, PIIB nie mogła przeprowadzić egzaminu, który został zaplanowany na 4 grudnia br.

Powodem powyższego był z jednej strony obowiązujący zakaz uczestniczenia w zgromadzeniach liczących więcej niż 20 osób. Z drugiej zaś strony pojawiły się problemy natury organizacyjnej, tj. brak możliwości wynajęcia odpowiednich sal do przeprowadzenia egzaminu. Uzasadnieniem odmowy wynajmu był brak ujęcia egzaminów na uprawnienia budowlane w § 28 ust. 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758 z późn. zm.), który wyłącza spod zakazu organizowania zgromadzeń pewne zawody, umożliwiając im przeprowadzenie egzaminów.

 

Biorąc pod uwagę chęć respektowania konstytucyjnego prawa dostępu do zawodu, Zbigniew Kledyński – prezes PIIB zwrócił się do Anny Korneckiej – podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii z prośbą o podjęcie pilnych prac legislacyjnych, mających na celu rozszerzenie katalogu wyłączeń, o których mowa w § 28 ust. 11 ww. rozporządzenia, o możliwość przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane, uprawniające do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. Zbigniew Kledyński zaznaczył również w swoim piśmie, że jest to sprawa „bardzo ważna i pilna z uwagi na wiążące samorząd zawody inżynierów budownictwa ograniczenia czasowe wynikające z istniejących procedur ogłaszania terminów egzaminu na uprawnienia budowlane i obowiązujące regulacje w zakresie terminów zawiadomień o terminie egzaminu, które muszą zostać wysłane do zainteresowanych co najmniej na miesiąc przed terminem egzaminu”.

W obowiązującym stanie prawnym Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie może przeprowadzić egzaminu na uprawnienia budowlane. Odwlekanie kolejnych sesji powoduje kumulację chętnych do jego przystąpienia, co może dodatkowo komplikować zorganizowanie kolejnego egzaminu.

 

Tekst: dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Radom, radca prawny Krajowego Biura PIIB

Przeczytaj najnowsze informacje na ten temat: Nowe terminy egzaminów - dodatkowa sesja egzaminacyjna w 2021 r.