30 czerwca 2018 r. podczas obrad XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB zebrani  delegaci przyjęli stanowisko zjazdu, w którym wyrazili stanowczy sprzeciw w sprawie dezintegracji zawodów architekta i inżyniera budownictwa.

Zawód architekta i inżyniera budownictwa od początku nadawania uprawnień budowlanych , czyli od 1928 r,. uznawane były zawsze za zawody pokrewne, których wspólne działanie zmierzało do zbudowania dzieła w postaci obiektów budowlanych. Dziedziny architektury i konstrukcji przenikają się wzajemnie tak, że żadne ze wskazanych zawodów nie jest samodzielny w projektowaniu i budowaniu nowych obiektów.

Stanowisko XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pdf.