Kto może mieć dostęp do dziennika budowy w trakcie budowy? Które przepisy regulują tę kwestię?

Gdzie złożyć dokumenty? Kto wydaje decyzję w sprawie budowy i ile ma na to czasu? Rozpisaliśmy wszystkie procedury krok po kroku.

Pomimo uproszczenia trybu realizacji instalacji gazowych inwestor nadal musi wypełniać wiele takich samych obowiązków, jakie są wymagane przy pozwoleniu na budowę.

Serwis e-budownictwo daje możliwość składania wielu wniosków dotyczących budowy w wersji elektronicznej. Oto lista przydatnych linków.

Wprowadzono ułatwienia dla inwestorów przy budowie niewielkich budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków rekreacji indywidualnej.

Tylko prawdziwie zaangażowany kierownik jest w stanie sprostać wymaganiom, jakie stawia budowa, a także kontrolować zgodność wykonywanych robót z projektem.

Przykłady nieprawidłowości w trakcie procesu budowlanego stwierdzonych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.

Zasady działania punktów konsultacyjnych oraz informacje o organizatorach akcji „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa”.