Gdzie złożyć dokumenty? Kto wydaje decyzję w sprawie budowy i ile ma na to czasu? Rozpisaliśmy wszystkie procedury krok po kroku.

 

Inżynierowie budownictwa należący do Mazowieckiej OIIB we współpracy z PZITB (Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa) przygotowali plakaty ze schematami dotyczącymi różnych działań związanych z obiektami budowlanymi. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami i pobierania ich w formie plików PDF.

 

 • Uproszczony schemat procesu budowlanego według nowej ustawy Prawo budowlane – czyli wszystko, co wydarzy się od zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu, aż po zakończenie budowy.
  Pobierz plik PDF http://bit.ly/35e8lYE

 

 • Schemat dotyczący utrzymania budynku jednorodzinnego – czyli wszystko o początkach użytkowania obiektu budowlanego oraz wszystkich kontrolach okresowych, które powinny być przeprowadzane.
  Pobierz plik PDF http://bit.ly/2O4q9Az

 

 • Obowiązki i uprawnienia inwestora – czyli schemat działań od postępowania w sprawie pozwolenia na budowę po jej zakończenie.
  Pobierz plik PDF https://bit.ly/3co8UDU

 

 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu w świetle ustawy Prawo budowlane – czyli co może się stać, gdy dojdzie do samowolnej zmiany, np. wielkości domu lub układu obciążeń, które występują w obiekcie. Szczególne znaczenie mają warunki wpływające na bezpieczeństwo pożarowe lub powodziowe, zdrowie lub środowisko.
  Pobierz plik PDF https://tiny.pl/rz5ld

 

 • Legalizacja w świetle Prawa budowlanego – czyli możliwe działania organu nadzoru budowlanego (NB) uzależnione od daty zakończenia budowy, dokumentacji złożonej w tej sprawie oraz istniejącego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska.
  Pobierz plik PDF http://bit.ly/3muilDH

 

Fot. stock.adobe.com/eaglesky