Uruchomiony dwa lata temu serwis e-budownictwo daje możliwość składania wielu wniosków dotyczących budowy lub istniejącego obiektu w wersji elektronicznej. Oto lista przydatnych linków.

 

Długą listę linków, które warto mieć w podręcznych zakładkach, by szybko i precyzyjnie pozyskiwać informacje niezbędne do budowy lub użytkowania obiektu budowlanego rozpoczynamy od wykazu aktualnych przepisów prawnych posegregowanych tematycznie.

 

Przepisy prawne – skorzystaj z zakładek: budowlane prawo, budownictwo mieszkaniowe, inwestycje i remonty, nieruchomości nierolnicze, budynki (link: https://tiny.pl/7spqz)

 

Oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym. Lista aktualnie dostępnych wniosków w wersji elektronicznej, m.in. wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1), zgłoszenie zmiany użytkowania budynku (PB-18), zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12) znajduje się na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

 

(PB-1) Wniosek o pozwolenie na budowę - https://tiny.pl/9qdjq

(PB-2) Zgłoszenie robót budowlanych - https://tiny.pl/9qd13

(PB-2a) Zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego - https://tiny.pl/9qdpt

(PB-2a do 70 m2) Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego do 70 m2 - https://tiny.pl/wq1mj

(PB-3) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę - https://tiny.pl/9qdjs

(PB-4) Zgłoszenie rozbiórki - https://tiny.pl/9qdjb

(PB-5) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - https://tiny.pl/wq1m3

(PB-6) Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagosp. działki lub terenu - https://tiny.pl/9qdj9

(PB-7) Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - https://tiny.pl/9qdj7

(PB-8) Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu - https://tiny.pl/9qdjg

(PB-9) Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę - https://tiny.pl/9qdpx

(PB-10) Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - https://tiny.pl/9qdpj

(PB-11) Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia - https://tiny.pl/9qdpl

(PB-12) Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych - https://tiny.pl/9qdp4

(PB-13) Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy - https://tiny.pl/9qdp9

(PB-14) Wniosek o wejście na sąsiadujący teren - https://tiny.pl/9qdpn

(PB-15) Wniosek o uproszczoną legalizację - https://tiny.pl/9qdj8

(PB-16) zawiadomienie o zakończeniu budowy - https://tiny.pl/9qdjd

(PB-16a) Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego - https://tiny.pl/9qdjc

(PB-17) Wniosek o pozwolenie na użytkowanie - https://tiny.pl/9qdjx

(PB-17a) Wniosek o pozwolenie na użytkowanie - przed zakończeniem budowy - https://tiny.pl/9qdj1

(PB-18) Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku - https://tiny.pl/9qdpk

(PB-19) Wniosek o legalizację - https://tiny.pl/9qdp1

Wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego - https://tiny.pl/9qdp8

 

WZORY WSZYSTKICH WNIOSKÓW, ZGŁOSZEŃ i ZAWIADOMIEŃ - https://tiny.pl/9qgnn

 

Fot. stock.adobe.com