Tylko prawdziwie zaangażowany kierownik jest w stanie sprostać wymaganiom, jakie stawia budowa, a także kontrolować zgodność wykonywanych robót z projektem.

 

Według Prawa budowlanego katastrofa budowlana jest to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Jednak dla indywidualnego inwestora katastrofą wcale nie musi być zdarzenie zgodne z treścią przepisu ustawy. Mogą to być zdarzenia mniej dramatyczne, które jednak okres budowy uczynią okresem ciężkim, męczącym, pełnym niepokoju o utracone pieniądze i potencjalne problemy ze strony administracji państwowych. Wiele zależy od tego, jaki będzie zatrudniony przez nas kierownik budowy.

 

Kierownik budowy powinien dbać o bhp na naszej  budowie

Szukanie oszczędności jest szczególnie interesujące dla inwestora. Przekornie jednak szukanie oszczędności za wszelką cenę wcale nie jest najlepszym rozwiązaniem. Co więcej, może przynieść wiele szkód. Jedną z kwestii, na których nie należy oszczędzać jest ochrona zdrowia na budowie. O ile warunki bezpieczeństwa na dużych budowach w ostatnich latach zdecydowanie się poprawiły, o tyle sprawa BHP na budowach domków jednorodzinnych ciągle kuleje, ponieważ upatruje się w niej sposobu na oszczędności. A przecież nie trzeba tłumaczyć, czym grozi niezabezpieczenie robót wykonywanych na wysokościach czy w wykopach. Dodatkowo śmiertelny wypadek na budowie spowodowany zaniedbaniami kierownika budowy może doprowadzić do wstrzymania robót aż do momentu wyjaśnienia sprawy.

Wartością nadrzędną zawsze jest zdrowie i życie ludzi, dlatego nie warto oszczędzać na BHP przy robotach budowlanych.

 

Komunikacja inwestora z kierownikiem budowy jest konieczna

Brak komunikacji na linii inwestor – kierownik budowy może doprowadzić do sporów, niebezpiecznych sytuacji, a także niepotrzebnego przedłużania budowy. Wiele zdarzeń w czasie trwania procesu budowlanego wymaga podjęcia szybkiej decyzji, a ta może być niemożliwa w przypadku braku komunikacji ze strony inwestora z innymi uczestnikami procesu budowlanego, w tym z kierownikiem budowy. Przeciągnięcie ostatecznego terminu może być z kolei dla inwestora wielkim rozczarowaniem oraz przysporzyć potencjalnych kłopotów z bankiem w przypadku finansowania budowy na podstawie kredytu hipotecznego.

Brak odpowiedniej komunikacji może spowodować wykonanie robót niezgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez inwestora/projektanta w trakcie trwania budowy, a projekt nie zawsze jest na wskroś przemyślany. Pamiętajmy – zaufany kierownik budowy może nam bardzo wiele pomóc, by wybudować nasz wymarzony dom.

 

Kierownik budowy, który naprawdę nadzoruje budowę

Wybierając kierownika do prowadzenia budowy domu, inwestor powinien się dowiedzieć, ile czasu jest on gotów poświęcić na dany projekt. Kierownik budowy w momencie protokolarnego przejęcia placu budowy jest osobą, która odpowiada za kwestie techniczne i sprawy bezpieczeństwa. Ewentualne konsekwencje błędów wykonawczych inwestor odczuwa najczęściej w postaci dodatkowych kosztów. Pamiętajmy, że budowa to żywy organizm, a zatrudnieni ludzie nie zawsze są wymarzonymi fachowcami, dlatego budowa potrzebuje stałego nadzoru. Kierownik bywający rzadko na budowie nie będzie w stanie odpowiednio szybko reagować na bieżące wydarzenia i błędy.

Tylko prawdziwie zaangażowany kierownik jest w stanie sprostać wymaganiom, jakie stawia budowa, a także kontrolować zgodność wykonywanych robót z projektem.

 

Kierownik budowy musi być kompetentny

Jest rzeczą oczywistą, że brak kontroli nad odpowiednim porządkiem realizacji budowy może grozić dużymi stratami finansowymi, często niepotrzebnymi i możliwymi do uniknięcia. Umiejętność przewidywania, odpowiednie zarządzanie kolejnością wykonywanych robót to podstawy, jakich należy oczekiwać od dobrego kierownika budowy. Polecenie wykonywania robót budowlanych w złej kolejności technologicznej to nie tylko wiele niepotrzebnych nerwów, to także bezpowrotnie utracone pieniądze i czas, którego nie da się już odzyskać. Zatrudnij więc zawsze kierownika budowy z rekomendacji osób, którym ufasz i pamiętaj, że kierownik budowy zatrudniony przez wykonawcę zawsze będzie jego reprezentantem. W takim przypadku zatrudnij swojego inspektora nadzoru.

 

Uczciwy kierownik budowy

Dobry kierownik budowy – prawdziwy profesjonalista – przeprowadzi każdego inwestora przez proces trwania budowy domu w sposób bezstresowy. Dzięki jego odpowiednim decyzjom zaoszczędzi nie tylko pieniądze i czas, ale także uniknie nieprzyjemności związanych z procesem budowy. Dlatego właśnie jedną z najważniejszych decyzji związanych z budową domu inwestor musi podjąć jeszcze przed przystąpieniem do budowy. Tą decyzją jest wybór właściwej osoby, która będzie realizowała zadania kierownika w sposób rzetelny. Zgodnie z ogólnodostępnymi danymi, w zdecydowanej większości przypadków, decyzja budowy domu wiąże się z zaciągnięciem kredytu na wiele lat. Kierownik budowy to nie tylko osoba, która prowadzi budowę, to człowiek, od którego zależy pomyślny przebieg największej inwestycji w życiu większości z nas.

 

W tekście wykorzystano fragmenty artykułu opublikowanego w miesięczniku „Inżynier Budownictwa” 9/2021

Fot. stock.adobe.com/thatinchan