Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB PDF Drukuj Email
poniedziałek, 01 lipca 2019

alt28-29 czerwca 2019 r. w Warszawie obradował XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podczas obrad dokonano oceny działalności krajowych organów statutowych w 2018 r. Krajowa Rada PIIB uzyskała absolutorium.

altOd powitania gości i delegatów przybyłych na XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa rozpoczął obrady prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB. Na zjazd przybyło 191 delegatów z 16 okręgowych izb (frekwencja 94,09%).

altPrezes PIIB w swoim wystąpieniu otwierającym obrady XVIII Krajowego Zjazdu PIIB skupił się na kilku aktualnych tematach, ważnych dla samorządu zawodowego. Dotyczyły one m.in. prac legislacyjnych związanych z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa,  przyszłej siedziby PIIB oraz bieżącej działalności. Jak zauważył Z. Kledyński budowa przyszłej siedziby przy ul. Kujawskiej w Warszawie dobiega końca i samorząd czeka szereg prac związanych z formalnym objęciem obiektu oraz jego zasiedlenie.

altPrezes PIIB odniósł się do prac legislacyjnych dotyczących ustawy o architektach oraz inżynierach budownictwa. Nadmienił, że dyskutowano już pięć projektów osobnych ustaw o zawodach, a zestawienie samych propozycji definicji zawodów to wielostronicowa tabela.alt

– Merytorycznie w tych sprawach powiedziano i napisano prawdopodobnie już wszystko, a pozamerytorycznie, często emocjonalnie, mówi się i pisze dużo za dużo. Nie jest lekiem na problemy urbanistyki i architektury ograniczanie roli inżynierów budownictwa. To nie inżynierowie są autorami pomysłu o dwóch odrębnych regulacjach, a wywołane przez ten pomysł perturbacje nie przyczyniają dobra wspólnego – podkreślił Z. Kledynskialt

altPrezes PIIB wskazał także na niektóre z działań podjętych przez Krajową Radę PIIB w minionym roku m.in. powołanie nowych komisji i zespołów w celu aktywizacji prac w wyznaczonych obszarach, doskonalenie  form szkoleń zawodowych, czy współpraca z bliskimi stowarzyszeniami i samorządami zawodowymi. Implementacja BIM, czy też Zintegrowany System Kwalifikacji i program „Dostępność Plus” – to zagadnienia, które są bliskie KR PIIB. Ponadto umacniane są dotychczasowe i  rozwijane nowe kontakty ze szkołami wyższymi. Krajowa Rada PIIB angażuje  się również  w prace międzynarodowych organizacji budowlanych i przykładem tego jest organizowane w tym roku w Polsce XXVI spotkanie organizacji budowlanych krajów  Grupy Wyszehradzkiej. 

– Staramy się wykorzystywać każdą sposobność, aby w wielu miejscach i okolicznościach podkreślać znaczenie i rolę naszego zawodu, budować wiedzę na jego temat, a przez to poprawiać jego społeczny odbiór  – powiedział Z. Kledyński

altPo wystąpieniu Prezesa PIIB odznaczono Medalami Honorowymi PIIB kol. Zbigniewa Miturę i kol. Andrzeja Myśliwca. Swoją wieloletnią działalnością na rzecz samorządu zawodowego oraz branży budowlanej zasłużyli na to cenne wyróżnienie oraz mogą być przykładem dla innych członków PIIB.

altW oficjalnej  części zjazdu głos zabrali także zaproszeni na obrady goście. Przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko podkreślił, że sprawy dotyczące inżynierów budownictwa są dla stowarzyszenia, które reprezentuje, ważne i bliskie. Podziękował za dotychczasową współpracę i zadeklarował jej kontynuację. Docenił powołanie przez KR PIIB - Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i stwierdził, że PZITB z chęcią podpisze porozumienie o współpracy z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa oraz innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi.

altPrezes Stowarzyszenia Polskiej Izby Urbanistów Jolanta Przygońska podziękowała za zaproszenie oraz zauważyła, że po raz kolejny urbaniści i inżynierowie budownictwa znaleźli się w sytuacji zmian otoczenia prawnego dotyczącego procesu budowlanego. Zmiany te odnoszą się do wszystkich uczestników procesu budowlanego: urbanistów, inżynierów budownictwa i architektów. Życzyła zebranym owocnych obrad.

Prezes FSNT NOT Ewa Mankiewicz-Cudny nawiązała w swojej wypowiedzi do pozycji inżynierów budownictwa oraz IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich. Stwierdziła, że rola inżynierów budownictwa jest za mało doceniana i  brak jest altzainteresowania, ze strony władz, jakże ważnym dla gospodarki są zawodem. Wspomniała o inżynierach budownictwa, którzy swoją działalnością i pracą zawodową  wpisali się w gospodarkę i  historię  wielu krajów na świecie. Dodała, że bez inżynierów budownictwa nie uda się zbudować nowoczesnej Polski.

Nad sprawnym przebiegiem obrad czuwało Prezydium Zjazdowe na czele z Wojciechem Kamińskim, przewodniczącym i w skład, którego delegaci wybrali także: Elżbietę Gabryś, Wiesława Chojnackiego, Jarosława Suchorę i Janusza Wójtowicza.

W dalszej części zjazdu omówiono sprawozdania krajowych organów statutowych z działalności w 2018 r. i podsumowano funkcjonowanie Izby w ubiegłym roku. Zdecydowaną większością głosów delegaci przyjęli sprawozdanie Krajowej Rady PIIB oraz sprawozdania pozostałych organów statutowych altPIIB – Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu altDyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania Krajowa Rada PIIB uzyskała absolutorium, które jest wyrazem akceptacji przez delegatów podejmowanych przez Krajową Radę działań i inicjatyw. altPodczas obrad pierwszego dnia zjazdu przyjęto także budżet PIIB na 2020 r. oraz uchwalono zmiany w Regulaminie nadawania Odznaki Honorowej PIIB.

Wręczono również Złote i Srebrne  Odznaki Honorowe altPIIB. Złote Odznaki otrzymali: Zygmunt Meyer i Marian Zdunek, natomiast Srebrne Odznaki PIIB przyznano Iwonie Warzybok i Jerzemu Witczakowi.

altPodczas drugiego dnia zjazdu Piotr Korczak, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków omówił wnioski złożone w czasie XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. Dyskutowano także o problemach ważnych dla budownictwa i wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.

altDelegaci przyjęli również Stanowisko XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB w sprawie projektowanych zmian ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i ustawy – Prawo budowlane. Stwierdzono w nim m.in. potrzebę podtrzymania stanowiska poprzedniego Zjazdu PIIB z dn. 30 czerwca 2018 r. w sprawie  dezintegracji zawodów architekta i inżyniera budownictwa, wyrażającej się m.in. w przygotowaniu odrębnych ustaw o zawodzie  architekta oraz o zawodzie inżyniera budownictwa. Odniesiono się także do proponowanych zmian ustawy Prawo budowlane.

altGośćmi XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB  byli m.in. Robert Geryło, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej; Ewa Mankiewicz-Cudny, prezes Zarządu FSNT NOT; Jolanta Przygońska, prezes Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów; Ryszard Trykosko, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa; Krystyna Korniak-Figa, prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Janusz Rymsza, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Jerzy Gumiński, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Poprawiony: poniedziałek, 01 lipca 2019
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa