Za nami II Małopolskie Warsztaty Inżyniera. Tym razem odbyły się one w malowniczym Hotelu Kocierz, położonym na granicy województwa małopolskiego i śląskiego.

 

Tegoroczne, już II Małopolskie Warsztaty Inżyniera odbyły się w dniach 30 maja – 1 czerwca br. w Hotelu Kocierz położonym w malowniczej miejscowości Targanice. Spotkanie zorganizowano pod patronatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wojewody Małopolskiego oraz Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Organizatorem warsztatów była Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przy współudziale Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dyrektora Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

 

Tematem przewodnim był: Proces inwestycyjny w aspekcie aktualnych zmian ustawy Prawo budowlane. Przekrój tematów poruszanych podczas warsztatów był szeroki od aktualnych zmian w ustawie Prawo budowlane – cyfryzacja budownictwa (cyfrowa książka obiektu budowlanego – c-KOB, elektroniczny dziennik budowy – EDB, elektroniczny centralny rejestr uprawnień budowlanych – e-CRUB, serwis e-Budownictwo), poprzez wybrane zagadnienia dotyczące wyrobów budowlanych (wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego w trybie krajowym B i w trybie europejskim CE, wyroby budowlane jednostkowo zastosowane w obiekcie budowlanym), projekt techniczny w procesie inwestycyjnym (samodzielne funkcje w budownictwie a projekt techniczny, budynki o pow. zabudowy 70 m² a projekt techniczny, przyjęcie do użytkowania a projekt techniczny), ochronę ppoż. w procesie inwestycyjnym (fotowoltaika a ochrona ppoż., odstępstwa w zakresie ppoż. – art 36 a Pb, odstępstwa od warunków technicznych w aspekcie ochrony ppoż.), pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawneochronę konserwatorska a proces budowlany (uwarunkowania konserwatorskie procesu inwestycyjnego prowadzonego w obiektach zabytkowych ), po bezpieczeństwo w procesie budowlanym (informacja BIOZ w projekcie budowlanym, BIOZ na budowie).

 

Podczas wydarzenia, Mirosław Boryczko, przewodniczący Okręgowej Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, podkreślił priorytet izby w kwestii stałego podnoszenia kwalifikacji inżynierów oraz wymiany doświadczeń. Również inni uczestnicy spotkania, m.in. Filip Pachla, wiceprezes Krajowej Rady PIIB, podkreślali, że spotkanie miało ułatwić osiągnięcie właśnie tego celu i że to się powiodło.


Mirosław Boryczko, Filip Pachla
 
 
Warsztaty miały na celu wypracowanie wspólnych stanowisk w sprawie w/w tematów pomiędzy inżynierami, architektami a urzędami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Infrastruktury, Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, Wydziałami AB, oraz Powiatowymi Inspektoratami Nadzoru Budowlanego.

 


Filip Pachla, Elżbieta Boryczko, Gabriela Przystał, Roman Karwowski, Radosław Radoń
 
 
Ważnym punktem dyskusji podczas spotkania była interpretacja przepisów budowlanych i potrzeba ujednolicenia tej interpretacji na terenie całego województwa. Forum inżynierskie stanowiło doskonałą platformę dla inżynierów budownictwa do dyskusji na tematy związane z prawnymi aspektami budownictwa, doskonaleniem zawodowym i podnoszeniem kwalifikacji. 

 


Andrzej Macałka
 
 
II Małopolskie Warsztaty Inżyniera były znakomitą okazją do dyskusji, nauki i budowania relacji, które z pewnością przyniosą korzyści dla inżynierów, architektów, jak również urzędników na terenie całego województwa małopolskiego. 
W warsztatach wzięło udział aż 121 uczestników z terenu naszego województwa oraz nasi stali partnerzy z zaprzyjaźnionej Śląskiej OIIB.
 
Organizatorzy dziękują Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Wojewodzie Małopolskiemu i Prezesowi Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za objęcie patronatem ww. warsztatów, a uczestnicy Prezesowi MOIIB za stworzenie platformy umożliwiającej poruszenie tak ważnych kwestii nurtujących małopolskie środowisko budowlane.

Już teraz zapraszamy na III edycję Małopolskich Warsztatów Inżyniera!

 

Filmowa relacja z warsztatów, które odbyły się w dniach 30 maja – 1 czerwca br.

 

 

Tekst: Renata Kaczmarczyk, Krzysztof Migdał
Fot. Michał Pyclik