Już od dziesięciu lat Kongres Infrastruktury Polskiej jest stałym punktem w kalendarzu ekspertów reprezentujących polską branżę transportową i budowlaną. W 2022 roku odbył się formule stacjonarnej.

 

Kongres Infrastruktury Polskiej organizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR odbył się 7 czerwca 2022 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Polska Izba Inżynierów Budownictwa była jednym z patronów honorowych wydarzenia. Program X edycji został podzielony na bloki tematyczne: Rynek infrastruktury w dobie wyzwań, realizacja inwestycji, finansowanie inwestycji, forum obiektów infrastruktury mostowej i tunelowej.

Szczegółowe tematy debat i wystąpień:

  • Realia gospodarcze vs. sytuacja w branży infrastruktury.
  • Plany inwestycyjne – stan obecny i przyszłość.
  • Aktualne problemy z wzrostem cen i dostępnością materiałów – wyzwania dla wykonawców i inwestorów. Możliwe sposoby rozwiązania problemu.
  • Relacje na linii generalny wykonawca – inwestor. Szansa na dialog czy wciąż dwa monologi?
  • Sytuacja kadrowa w branży infrastruktury. Stan obecny oraz czekające wyzwania.
  • Równowaga w podejściu do finansowania inwestycji drogowych i kolejowych.
  • Trwałość jako podstawowe kryterium oceny obiektów mostowych.
  • Drążenie tuneli metodą TBM.
  • Realizacja inwestycji infrastruktury mostowej i tunelowej w obecnym otoczeniu technologicznym, prawnym i biznesowym. Szanse i bariery.

 

Uczestnicy debaty otwarcia Kongresu Infrastruktury Polskiej chwalili PKP PLK za odważną decyzję o rozpisaniu tegorocznych przetargów, a GDDKiA za kontynuowanie inwestycji. Podkreślali jednak, że waloryzacja istniejących kontraktów musi objąć inwestycje kolejowe, a nie tylko drogowe, a granica 10% wzrostu cen nie odpowiada dzisiejszemu poziomowi inflacji.
Jak podkreślił p.o. dyrektor GDDKiA Tomasz Żuchowski, realia gospodarcze są bardzo złożone – geopolitycznie, jeśli chodzi o łańcuchy gospodarcze czy inflację. – Liczy się ten, co znajdzie antidotum tu i teraz. Naszym wspólnym zadaniem jest niepoddawanie się i szukanie racjonalnych rozwiązań. Wymagam od innych, ale jeszcze więcej wymagam od siebie – mówił.

 

Decyzję PKP PLK o ogłoszeniu przetargów jeszcze przed zatwierdzeniem środków chwalili wykonawcy biorący udział w debacie, reprezentujący Budimex, Strabag i Infra Silesia. – Dziękuję za ogłoszenie przetargów PLK mimo braku środków – to ogromna odwaga – podkreślał prezes Budimeksu, Artur Popko, dodając, że docenia to, że PKP PLK w okresie pandemii gwarantowała zaliczki i płatności za materiały. – Dla wykonawców jest ważna ciągłość prac i postępowań przetargowych. Ostatnie dwa lata na kolei były dla nas bardzo ciężkie – mówił. – Potrzebne jest szybkie
uruchomienie środków z KPO, żeby zamknąć lukę, która już trwa – dodał Paweł Wac, prezes spółki Infra Silesia.

 

Kryzys w Ukrainie niesie nowe możliwości. Ukraina po zwycięstwie stanie się ogromnym rynkiem potrzebującym wszystkiego. Infrastruktury i mieszkań w pierwszej kolejności. Żeby z tych nowych możliwości rzeczywiście skorzystać, trzeba być do tego dobrze przygotowanym – mówił Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

 

Czy limity waloryzacji są słuszne?

Wykonawcy wskazywali przede wszystkim, że podniesienie limitu waloryzacji kontraktu do 10 procent wcale nie rozwiązuje problemu wzrostu cen w budownictwie.
– Państwo polskie jest współwłaścicielem wielu spółek kolejowych i wystarczy popatrzeć na ich koszty, żeby wiedzieć, że te 5 czy 10 procent nie wystarczy – mówił prezes Budimeksu, Artur Popko, dodając, że branża budowlana jest nisko marżowa i może nie wytrzymać przyjęcia na siebie wzrostu cen.


Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabagu, stwierdził wprost, że tworzenie jakichkolwiek limitów waloryzacyjnych jest oszukiwaniem się. – Nikt przecież nie wie, ile będzie kosztowało paliwo za miesiąc, a każemy naszym ludziom szacować ceny asfaltu za pięć lat – wskazywał, dodając, że aktualne prognozy NBP przewidują inflację na poziomie… 2,5%. Jak więc się nimi kierować?

 

GDDKiA i PLK bronią limitu waloryzacji

Zdaniem dyrektora Żuchowskiego, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, najbardziej istotne jest to, czy osoby decyzyjne są nakierowanie na rozwiązywanie problemów. – Czasem, ile byśmy pieniędzy nie dosypali, jeśli ktoś nie chce rozwiązywać, to ich nie rozwiąże – zaznaczył, dodając, że GDDKiA współpracuje z Prokuratorią Generalną nad zmianą waloryzacji kontraktów, tak aby wypełnić zapowiedź ministra Adamczyka o zwiększeniu wartości PBDK o 2,7 mld celem dopłaty do już zawartych umów.

 

Na pewno nie jest lekko żadnej ze stron, waloryzacja jest dla nas tematem trudnym. Chcę jednak podkreślić, że wykonawcy pracują, nie schodzą z placu budowy. My też nie czekamy z płatnością za faktury do ostatniego, 30 dnia, płacimy na bieżąco, po kilku dniach – zapewnił Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.
Merchel podkreślał, że bieżące ceny w 6 otwartych ostatnio dużych przetargach (już po aukcjach elektronicznych) nie przekraczały kosztorysu o więcej niż kilkanaście procent, a w jednym przypadku są poniżej kosztorysu. – To nie jest więc tak jak ostrzegali niektórzy, że trzeba będzie podnosić budżety o 50% – podkreślił Merchel.

 

Tekst i fot.: materiały prasowe