III Konferencja Honor Inżyniera odbyła się 20 maja br. w Olsztynie na Wydziale Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, rozpoczynając XXI Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej Kadry PZITB.

 

Transport kolejowy funkcjonuje na terenie obecnych ziem polskich od 180 lat, niosąc rozwój i bogactwo oraz będąc symbolem dobrobytu. Jednak kolej stała się exemplum ciężkiej pracy, której etos i poczucie dumy przewiozły ją przez szereg wydarzeń historycznych, jakich Polska w tym czasie doświadczyła. Przez jakiś czas zapomniana i zaniedbana, dzisiaj znowu dzięki swoim licznym zaletom kolej staje się pożądanym środkiem transportu, ale także doskonałym miejscem pracy dla inżynierów. Dlatego 20 maja br., to właśnie historia i przyszłość kolei w Polsce stały się tematami przewodnimi III Konferencji Honor Inżyniera.

 

Projekt Honor Inżyniera promuje zawód inżyniera budownictwa jako zawód zaufania publicznego, ukazując go przez pryzmat etycznych postaw, historii budownictwa, a przede wszystkim poprzez prezentowanie sylwetek i osiągnięć najważniejszych inżynierów w historii.

Podczas Konferencji zostały poruszone zagadnienia dotyczące dziejów kolei w Polsce od 1842 r. do końca trwania PRL, jej teraźniejszości, a także – co szczególnie istotne dla młodych ludzi uczestniczących w wydarzeniu – możliwości, które daje wybór kariery w branży kolejowej.

 

Pierwsza sesja konferencji rozpoczęła się od wystąpień zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele Wydziału, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Urzędu Miasta, a także Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Następnie w panelu „Historia kolei na ziemiach polskich” słuchacze wyruszyli w podróż przez 180 lat polskiej kolei, w której poza danymi technicznymi można było otrzymać wiele informacji na temat rozwoju miast czy regionów skorelowanego z rozwojem nowych linii kolejowych. Opowiedziane zostały też historie ludzi, które były zarówno piękne, jak i dramatyczne, ale co najważniejsze skomplikowane, jak losy Polski.

 

Kolejny panel „Na dobrych torach” pozwolił zebranemu audytorium na zapoznanie się z najświeższymi inwestycjami partnerów konferencji, firm Budimex S.A. oraz PORR S.A., którzy podzielili się wieloma ciekawymi informacjami dotyczącymi zarówno aspektów technicznych swoich realizacji kolejowych, jak również ogólnego rozwoju rynku zamówień kolejowych w ciągu ostatnich lat. Co istotne, wiele uwagi poświęcono BHP i jego ewolucji w ostatniej dekadzie.

Podczas ostatniego panelu „Kolej na karierę” młodzi inżynierowie, przedstawiciele spółek FAC RAIL, PORR S.A. oraz Trakcja S.A. odpowiedzieli na pytania prowadzącego dotyczące planowania kariery w budownictwie kolejowym, swojej drodze zawodowej, a także udzielili bardzo wielu cennych rad dotyczących zdobywania doświadczenia, uzyskiwania uprawnień kolejowych oraz dalszego rozwoju w branży.

Po przerwie, podczas której słuchacze mogli odwiedzić stanowiska partnerów w celu zdobycia informacji o oferowanych stażach i praktykach, rozpoczęła się II sesja. W jej trakcie „Polacy, którzy zbudowali most do przyszłości” stali się inspiracją dla uczestników, którzy są na początku swojej kariery zawodowej. Słuchacze poznali między innymi losy polskiej diaspory, ale także przekonali się, że najwięksi inżynierowie dążyli, by tak samo jak oni zrzeszać się z innymi w celu wymiany wiedzy i doświadczenia.

 

Podczas ostatniego panelu wystąpili przedstawiciele firmy Trakcja S.A., którzy opowiedzieli o niezwykle interesującej realizacji Dworca Głównego w Warszawie oraz przedstawiciel FAC RAIL, pionierskiej firmy świadczącej usługi zabezpieczania pracowników z wykorzystaniem systemów ostrzegania przed nadjeżdżającym pociągiem. Poza interesującymi aspektami technicznymi tematyka bezpieczeństwa była podczas konferencji Honor Inżyniera obecna przez cały czas. Bo przecież z honorem łączy się odpowiedzialność, przede wszystkim za życie i bezpieczeństwo innych.

Polska Izba inżynierów Budownictwa była jednym z patronów honorowych wydarzenia. Partnerami konferencji Honor Inżyniera były firmy silnie związane z budownictwem kolejowym: Budimex S.A., PORR S.A., Trakcja S.A., FAC RAIL, Certa JN. Głównym patronem medialnym konferencji był Sektor Kolejowy.

 

Tekst i fot.: Koło Młodej Kadry PZITB (profll FB)