Pierwsza konferencja drogowa pt. „Nowe wyzwania i standardy zarządzania drogami dla samorządów” zorganizowana przez redakcję magazynu „Drogi gminne i powiatowe” odbyła się 26 kwietnia br. w Poznaniu.

 

Wydarzenie miało miejsce w Dzień Drogowca i była to prawdziwa merytoryczna uczta dla drogowców! Ponad 120 uczestników, 14 profesjonalnych wystąpień oraz panel do wymiany doświadczeń – nie mogliśmy sobie wymarzyć świętowania jubileuszu 10-lecia istnienia czasopisma w lepszym gronie i atmosferze.

 

Patronat nad konferencją sprawowali: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Stowarzyszenie Producentów Betonu, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, Polski Związek Producentów Kruszyw, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej. Polska Izba Inżynierów Budownictwa była partnerem tego wydarzenia.

 

Spotkanie, zorganizowane z okazji świętowania 10-lecia tytułu na rynku wydawniczym, było odpowiedzią na innowacyjny rozwój oraz wyzwania w branży drogowej i zgromadziło wielu przedstawicieli samorządów, instytucji państwowych oraz przedsiębiorstw z całego kraju.

Oficjalnego otwarcia dokonał dyrektor WZDW Paweł Katarzyński, który zaprezentował temat kaskadowego przekazywania dróg – trudności i wątpliwości w tym zakresie oraz kolejnych projektów zmian ustawy. Wskazał również możliwość rozwiązania w postaci rezygnacji z odgórnego schematu przekazywania dróg na rzecz indywidualnego, eksperckiego rozpatrywania każdego przypadku.

 

Następnie zabrali głos przedstawiciele delegatury Najwyższej Izby Kontroli (NIK) Magdalena Gierlak i Wiesław Motyk, którzy przedstawili swój raport w zakresie kontroli inwestycji drogowych z woj. podkarpackiego. Omówili najczęstsze rozbieżności i uchybienia w zakresie planów rozwojów sieci drogowej, obowiązkowych przeglądów i ewidencji dróg w samorządach. Jak podkreślili prowadzący, wnioski i zalecenia ujęte w raporcie można potraktować w kontekście kontroli w innych województwach.  

 

W dalszej kolejności można było posłuchać dr inż. Wojciecha Bańkowskiego z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, który omówił przykład wdrożonej na ulicach Warszawy technologii napraw nawierzchni nazywanej „frezowaniem i wzmocnieniem” lub „naprawami weekendowymi”. Wysoka jakość zrealizowanych tą metodą napraw zachęca do zaadaptowania tej technologii również na drogach mniejszych miast.

Sławomir Post z działu sprzedaży z firmy Saint-Gobain Adfors (partner główny konferencji) przedstawił korzyści i optymalizację kosztów budowy dróg dzięki wykorzystaniu materiałów kompozytowych i polimerowych. Z kolei Radosław Włodarski, koordynator ds. sprzedaży z firmy Leca, rozwinął temat wykorzystania keramzytu w geotechnice i inżynierii drogowej.

 

W bloku o nowych technologiach dla nawierzchni nie mogło zabraknąć tematu wykorzystania kruszyw na drogach samorządowych, a prelekcję na ten temat wygłosił dyrektor Polskiego Związku Producentów Kruszyw – Łukasz Machniak. Uczestnicy konferencji wysłuchali także wystąpień doradców technicznych: Huberta Losika i Grzegorza Schmidta z firmy Lafarge Polska, którzy zaprezentowali w praktyce zastosowanie i wykorzystanie kruszyw wapiennych w zakresie infrastruktury drogowej.

 

Po przerwie uczestnicy mogli posłuchać kolejnych wystąpień, m.in.: referatu „Nowe nawierzchnie asfaltowe dla dróg samorządowych”, który przedstawił Przemysław Ostrowski z Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Z kolei o zaletach wykorzystania nawierzchni betonowych na drogach lokalnych opowiedział prof. Jan Deja ze Stowarzyszenia Producentów Cementu.

 

Panel nowoczesnych innowacji i technologii zamykał referaty dwóch doradców projektowych: Dawida Jasińskiego z Grupy Pietrucha, z tematem optymalizacji kosztów budowy drogi dzięki wykorzystaniu materiałów kompozytowych i polimerowych. Z kolei Krzysztof Próchnicki z firmy Hauraton podzielił się bardzo ważnym tematem prawidłowego zaprojektowania i wykonania odwodnień drogowych. 

 

Osobny blok podczas wydarzenia poświęcony został nowoczesnemu i zarazem energooszczędnemu oświetleniu w samorządach. Krzysztof Nowakowski z Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego podsumował, co należy wiedzieć, przygotowując inwestycję modernizacji lub budowy oświetlenia na terenie miasta i gminy. Projektant Dawid Woźniak z firmy Schréder przedstawił dobre praktyki w oświetleniu drogowym, a Agnieszka Kozłowska, ekspert z Investment Support, podzieliła się wskazówkami jak wykorzystać PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne) jako metodę na dalsze finansowanie infrastruktury oświetleniowej.

 

Po zakończonych wykładach uczestnicy mogli z bliska przyjrzeć się (a nawet usiąść w kabinie, za kierownicą) maszynie – pługowi śnieżnemu dostarczonemu przez jednego z naszych partnerów – firmę SAMASZ.

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim naszym Patronom i Partnerom za ogromne wsparcie w działaniach związanych z organizacją konferencji – zarówno w kwestiach merytoryki, jak i oprawy całego wydarzenia: Saint-Gobain Adfors, Lafarge Polska, Leca Pietrucha Group, SAMASZ Sp z o.o., Hauraton, Schréder Lighting.

 

Serdeczne gratulujemy wszystkim prelegentom bogatych merytorycznie prelekcji, chęci podzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Dziękujemy także wszystkim uczestnikom, którzy śledzili z wielkim zainteresowaniem wykłady. Serdecznie zapraszamy na kolejną konferencję, która odbędzie się za rok, 26 kwietnia 2023 r. w Poznaniu.

 

Tekst: Redakcja „Drogi gminne i powiatowe”
Fot. Maciej Borowczak