Na Politechnice Gdańskiej 25–28 kwietnia 2022 r. odbyła się XV jubileuszowa edycja konkursu konstruktorskiego „wyKOMBinuj mOst 2022” połączonego z siódmą ogólnopolską konferencją budowlaną „KOMBOferencja 2022”. PIIB sprawowała patronat honorowy nad wydarzeniem.

 

W konkursie wzięło udział 26 drużyn, co daje łączną liczbę uczestników wynoszącą 78 osób. Drużyny reprezentowały uczelnie oraz szkoły techniczne m. in. z Warszawy, Śląska, Rzeszowa, Białegostoku, Gdańska, Tczewa, Szczecina.

 

Konstrukcje o rozpiętości jednego metra, zbudowane jedynie z papieru i kleju obciążane są w maszynie wytrzymałościowej Zwick do uzyskania stanu granicznego nośności lub osiągnięcia ugięcia 40 mm. Zwycięstwo odnosi drużyna, której most uzyskał największy współczynnik nośności do masy.

 

Pierwsze miejsce zajęła drużyna PWNIACZKI w składzie: Jakub Końka, Karol Urbańczyk i Krzysztof Buchało z Politechniki Warszawskiej, której most o masie 1234 g przeniósł 4408 N. Drugie miejsce zajęła drużyna ORZEŁ 1 w składzie: Michał Pawłowski, Julia Czaplicka oraz Sviatoslav Miniailo, również z Politechniki Warszawskiej, której most o wadze 1084 g przeniósł 3861 N. Na ostatnim miejscu podium znalazła się drużyna PRAW-BUD w składzie Kamil Roszkowski, Daniel Szymański i Hubert Wasilewski z Politechniki Białostockiej. Ich most o wadze 1629 g przeniósł siłę 2835 N.

 

Równocześnie z głównym konkursem odbywał się konkurs na najdokładniejsze oszacowanie masy, nośności konstrukcji oraz na najładniejszy most. Najmniejszy błąd w oszacowaniu masy swojego mostu wykazała drużyna KOMBINATORKI z Politechniki Białostockiej myląc się tylko o 1 gram. Drużyna w składzie: Karolina Puchacz, Julia Szymczuk i Sara Rawińska. Nośność swojej konstrukcji najdokładniej oszacowała drużyna MURARZ TYNKARZ AKROBATA z Politechniki Śląskiej w składzie Paulina Kijowska, Aleksandra Tomczyk i Franciszek Wroński. Konkurs na najładniejszy most wygrała drużyna MOSTOWIAKI.

 

Drugiego dnia tj. 26 kwietnia 2022 roku odbyła się gra miejska, podczas której uczestnicy z całej Polski mogli lepiej poznać centrum Gdańska. Tego dnia zorganizowano również wycieczkę na budowę Granarii na Wyspie Spichrzów.

 

Trzeciego dnia miała miejsce ogólnopolska konferencja budowlana „KOMBOferencja 2022”, na której prelegenci reprezentujący firmy sponsorujące konkurs, m.in. z Strabagu, PORRa i Dlubala wygłosili swoje referaty. Wśród prelegentów znaleźli się również studenci Politechniki Gdańskiej i Śląskiej, a także doktoranci i wykładowcy z Politechniki Gdańskiej.

 

Czwartego dnia konkursu odbyło się obciążanie mostów w maszynie wytrzymałościowej, po którym wieczorem nastąpiło podsumowanie konkursu przez opiekuna naukowego koła dr hab. inż. Magdalenę Rucką i opiekuna pomocniczego mgr inż. Erwina Wojtczaka połączone z uroczystym wręczeniem nagród w poszczególnych kategoriach.

 

Więcej informacji https://wilis.pg.edu.pl/wykombinuj-most

 

Tekst i fot.: materiały organizatora