Konferencja naukowo-techniczna pt. „Nowoczesne technologie w budownictwie – wybrane zagadnienia”, zwieńczona uroczystą galą jubileuszową, odbyła się 31 marca – 1 kwietnia br. W uroczystości wzięło udział kilkuset inżynierów budownictwa z rodzinami oraz zaproszeni goście.

 

Otwarcia cieszącej się dużym zainteresowaniem IV Konferencji ŁOIIB „Nowoczesne technologie w budownictwie – wybrane zagadnienia”, której pomysłodawcą i organizatorem jest Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, dokonał p.o. przewodniczący Rady ŁOIIB dr hab. inż. Jacek Szer, prof. PŁ. Uroczystość otwarcia miała miejsce w siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi (ul. Piotrkowska 262/264).

 

Pierwszy wykład wygłosił dr inż. Robert Geryło, który mówił o deklaracjach środowiskowych wyrobów budowlanych. Zebrani zapoznali się też z materiałem filmowym dotyczącym historii i działalności firmy AGAT SA – sponsora generalnego konferencji.

 

Kolejnego dnia obrady odbywały się w Teatrze Muzycznym w Łodzi (ul. Północna 47/51). Profesor Ewa Błazik-Borowa i dr inż. Iwona Szer omówiły nowoczesne metody oceny rusztowań budowlanych w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkownikom. O ocenie agresywności środowiska w zamkniętych żelbetowych obiektach gospodarki ściekowej mówiła prof. dr hab. inż. Anna Halicka (wykład przygotowany wraz z mgr. inż. Tomaszem Szczepańskim).

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład prof. dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej na temat druku 3D kompozytów betonowych.


 

O niestandardowych wzmocnieniach stalowych konstrukcji przestrzennych – przykładach realizacji i obliczeń mówił dr hab. inż. Jacek Szafran, prof. PŁ (prelekcja przygotowana we współpracy z dr inż. Klaudią Juszczyk-Andraszyk i mgr. inż. Jakubem Telegą). 

Reelektryfikacja + głęboka termomodernizacja skuteczną i efektywną ekonomicznie metodą zmniejszenia śladu węglowego budynków mieszkalnych na obszarach podmiejskich – to kolejny wykład wygłoszony przez prof. dr hab. inż. Dariusza Gawina (przygotowany z dr. inż. Marcinem Zygmuntem). Profesor dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina omówiła algorytm wyboru obiektów i rozwiązań opartych na OZE, uwzględniający wyzwania masowej termomodernizacji miejskich zasobów mieszkaniowych, na przykładzie miasta Krakowa i zaprezentowała wyniki badań interdyscyplinarnego zespołu naukowców z PK, wykonanych na zlecenie WGK UM Krakowa.

 

Kolejna bardzo interesująca prelekcja dotyczyła śladu węglowego jako miary wpływu wyrobów i obiektów budowlanych na środowisko i wygłosił ją prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz. Konferencję zakończył bardzo ciekawy wykład prof. dr hab. inż. Andrzej Szaraty na temat technologii cyfrowych w zarządzaniu inwestycją budowlaną – LIDAR, BIM, GIS, AI.

 

Wykłady w formie filmów zostaną wkrótce opublikowane na kanale Youtube Łódzkiej OIIB.

 

Patronat honorowy nad konferencją objęły: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Politechnika Łódzka, a patronat medialny: „Inżynier Budownictwa", „Przegląd Budowlany", „Materiały Budowlane", „Builder" i „Kwartalnik Łódzki".

Sponsorami konferencji były firmy: AGAT SA (sponsor generalny), ANGOPOL, Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSBUD Krzesińscy sp. j., GRAFIT.

 

W piątek 1 kwietnia o godz. 17.00 rozpoczęła się w Teatrze Muzycznym uroczysta gala jubileuszowa z okazji dwudziestolecia Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Z okazji jubileuszu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, złożył serdeczne gratulacje dotyczące dotychczasowej działalności. Pan Piotr Uściński w imieniu Ministerstwa Rozwoju i Technologii wyraził uznanie i złożył serdeczne gratulacje dla Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z okazji jubileuszu dwudziestolecia. Podkreślił, że zawód zaufania publicznego, który od lat sprawują członkowie samorządu zawodowego inżynierów, jest przede wszystkim wielką odpowiedzialnością i to rola, której ŁOIIB potrafi sprostać. Pan Piotr Uściński złożył gratulacje wszystkim odznaczonym zasłużonym członkom Izby i życzył kolejnych lat pracy obfitujących w same sukcesy.

 

Profesor Zbigniew Kledyński – prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – skierował do zebranych następujące słowa: „Dwadzieścia lat temu powstała Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Poprzedziły to prace przygotowawcze krajowego i okręgowych komitetów organizacyjnych, zebrania obwodowe, zjazdy w jeszcze wtedy 17 okręgach i pierwszy Krajowy Zjazd w Warszawie. Był to czas pod każdym względem pionierski, przecieranie nieznanych szlaków i towarzyszące temu ciekawość, niepewność i emocje. Satysfakcja z powstania izby łączyła się z mglistymi wyobrażeniami na temat zawodowej samorządności. Uczyliśmy się tego stopniowo. Po prostu praktykowaliśmy samorządność na co dzień. Po dwudziestu latach, kiedy w izbie następuje wymiana pokoleń, wprawdzie już w innych warunkach, ale wciąż trwa uczenie się samorządności i dzieje się to systematycznie. Izba trwa i zmienia się, łączy to, co było, z tym, czego wymaga czas teraźniejszy. Jubileusz jest więc okazją do zasłużonej satysfakcji, ale i do namysłu nad filozofią zmiany. W istocie codziennie należy zadawać sobie pytanie o rzeczywiste potrzeby inżynierów i szukać rozwiązań, które by mogły im pomóc w wykonywaniu zawodu na najwyższym poziomie profesjonalizmu i zaufania. Wszak sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ustawodawca uznał za uprawianie zawodu zaufania publicznego. To zobowiązuje. Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ma w tym swój niekwestionowany dorobek. Od dwudziestu lat jest pewnym ogniwem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w Polsce i dobrze służy swoim członkom. Koleżankom i Kolegom z Łódzkiej OIIB, tym z najdłuższymi i krótszymi stażami członkowskimi w naszym samorządzie składam najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności i kolejnych sukcesów w budowaniu prestiżu inżynierów budownictwa. Wszystkiego najlepszego!".

 

Podczas uroczystej Gali Jubileuszowej wiele osób uhonorowano szczególnymi wyróżnieniami.

Złote Honorowe Odznaki Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przyznawane za szczególne osiągnięcia w pracy dla samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, otrzymali:
Jarosław Bednarek, Krzysztof Dybała, Wiktor Jakubowski, Roman Kałuża, Edyta Kwiatkowska, Andrzej Lipiński, Maria Lisowska, Ewa Potańska, Andrzej Potański, Grzegorz Rudzki, Karol Starczewski, Andrzej Świstek, Andrzej Wybór

 

Srebrne Honorowe Odznaki Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali:
Janusz Dąbek, Elżbieta Habiera-Waśniewska, Jan Jarecki, Ewa Kaźmierska, Andrzej Kisiel, Szymon Langier, Jakub Miszczak, Andrzej Zwolski

 

Medale Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które Rada Izby nadaje za szczególne zasługi dla samorządności oraz funkcjonowania i rozwoju Łódzkiej Izby, otrzymali:
Jan Boryczka, Zbigniew Winkiel – prezes firmy AGAT SA, Jarosław Chudzik – prezes firmy Intersoft, Jacek Michalak – wiceprezes firmy Atlas, Wiesław Sienkiewicz, Danuta Ulańska, Andrzej Wodzyński – właściciel firmy Tubądzin oraz Oddział Łódzki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych, w imieniu którego medal odebrał Krzysztof Stelągowski – zastępca przewodniczącego.

Złotą Odznakę „Zasłużony dla Budownictwa” otrzymali:
Janina Badowska, Piotr Filipowicz, Wojciech Hanuszkiewicz, Ryszard Mes, Sławomir Najgiebauer, Sylwester Rudecki, Zbigniew Winkiel 

 

Więcej informacji i fotorelacja z gali: http://loiib.pl/8-aktualnosci/2763-nowoczesne-technologie-w-budownictwie-konferencja-loiib.html