W Bielsku-Białej odbyła się jubileuszowa konferencja interdyscyplinarna dotycząca budownictwa zrównoważonego.

XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Ekologia a Budownictwo” odbyła się 14-16 października br. Została zorganizowana przez Oddział PZITB w Bielsku-Białej przy współpracy Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, Komitetu Ekologii ZG PZITB, Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Warto przypomnieć, że pierwsza konferencja odbyła się w 1989 roku w Porąbce-Kozubniku i udział w niej wzięło około 150 osób. Kolejne konferencje odbywały się w cyklu corocznym a następnie w cyklu dwuletnim. W Radzie Naukowo-Technicznej zasiadali znani w środowisku naukowcy Henryk Buszko, Józef Głomb, Ewa Góra, Jan Jeż, Ryszard Kostuch, Henryk Krause, Wojciech Rayski, Krzysztof Stypuła, Antoni Stachowicz, Maria Stawicka-Wałkowska, Artur Szczęsny, Jan Ślusarek.

Patronami tegorocznej Konferencji byli Aereco Wentylacje sp. z o.o., Aluprof S.A., Austrotherm Sp. z o.o., Peri Polska Sp. z o.o., Selena FM S.A., Sempre Farby Sp. z o.o., Tech Service Polska sp. z o.o., Sika Poland Sp. z o.o. Patronat medialny objęły takie uznane czasopisma jak „Builder”, „Izolacje”, „Przegląd Budowlany” i „Inżynier Budownictwa”.

Poziom merytoryczny Konferencji zapewniła Rada Naukowo-Techniczna, której przewodniczącym był prof. Leonard Runkiewicz, po raz dwudziesty piąty z kolei.

 

Konferencja odbyła się w trybie stacjonarnym. Otworzyli ją organizatorzy Janusz Kozula, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Przemysław Pępek, przewodniczący Oddziału PZITB w Bielsku-Białej. Następnie uczestników przywitali Jarosław Klimaszewski, prezydent Miasta Bielska-Białej, Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB oraz Janusz Juraszek, przedstawiciel ATH. Listy gratulacyjne przekazali prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB oraz prof. Maria Kaszyńska, przewodnicząca ZG PZITB.

Jarosław Klimaszewski, prezydent Miasta Bielska-Białej 

 

Referaty zostały wygłoszone w siedmiu tematycznych sesjach. W tym roku poruszana była przez prelegentów konferencji problematyka renowacji i rewitalizacji. Omawiano sposoby diagnostyki i metody rewitalizacji obiektów zabytkowych oraz historycznych. W dyskusji uczestniczyły firmy produkujące wyroby przeznaczone do renowacji, sami wykonawcy i pracownicy naukowi.

Tematem równie istotnym był recykling wyrobów budowlanych i gospodarka o obiegu zamkniętym. Prezentowano nowatorskie rozwiązania materiałowe do różnych zastosowań w budownictwie wykorzystujące recyklat np. żużel, włókna PET, polipropylen etc.

 

Jak na każdej z wcześniejszych konferencji były sesje poświęcone wyrobom budowlanym, gdzie prezentuje się ich wpływ na człowieka i środowisko oraz wpływ na energooszczędność budynku oraz komfort użytkowania. Sesją nową w tym roku było budownictwo drewniane, gdzie drewno było prezentowane, jako przyjazny dla środowiska materiał budowlany.

 

Sesja specjalna była poświęcona pamięci prof. dr hab. inż. Krzysztofa Stypuły. Na sesji prezentowano wspomnienie o profesorze oraz jego dorobek dot. metodyki oceny wpływu drgań na ludzi w kontekście aktualnych prac katedry mechaniki budowli i materiałów Politechniki Krakowskiej.

 

W dwóch sesjach ogólnych prezentowanych było wiele ciekawych zagadnień szerokiej problematyki środowiskowej budownictwa i tematów dot. proekologicznych właściwości konstrukcji i budynków m.im.: analizy ekonomicznej  rozwiązań materiałowych w kontekście redukcji emisji CO2, zarządzania projektami proekologicznymi, aktualnych projektów badawczych, projektowania pro-ekologicznego, specyficznych właściwości wyrobów budowlanych, oraz certyfikacji środowiskowej budynków.

 

W czasie Konferencji wygłoszono 38 referatów przygotowanych przez specjalistów – pracowników naukowych uczelni technicznych, instytutów naukowo-budowlanych i praktyków. Referaty były recenzowane przez członków Rady Naukowo-Technicznej. Tradycyjnie po każdym wygłoszonym referacie odbywa się dyskusja. W ramach Konferencji kontynuowano, w nawiązaniu do poprzednich lat, Salon Wystawców. Prezentowały się tam firmy z propozycjami nowych technologii: Aereco Wentylacje sp. z o.o., Austrotherm Sp. z o.o., Frank-Bud, Sempre Farby Sp. z o.o., Remmers Polska Sp. z o.o., Tech Service Polska sp. z o.o. . Stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników Konferencji.

 

Konferencja została zorganizowana po raz dwudziesty piąty i miała charakter jubileuszowy. Organizatorzy opracowali i wydali stosowną Monografię 1989-2021, która zawiera między innymi wykaz zaprezentowanych referatów na wszystkich 25 konferencjach, daty i miejsca konferencji, składy Rad Naukowo-Technicznych oraz serwis fotograficzny. Monografię opracowali pracownicy biura PZITB w Bielsku-Białej Ewa Anczakowska i Ewa Keiper.

Tradycyjną kolację koleżeńską uświetnił występ aktorów Teatru Polskiego z Bielska-Białej – Wiktorii Węgrzyn-Lichosyt i Andrzeja Lichosyta, którzy zaprezentowali piosenki Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego.

 

 

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja generalna poświęcona problemem ekologii i budownictwa. Uczestnicy Konferencji wysoko ocenili jej poziom merytoryczny i sprawną organizację wydarzenia.

 

Podczas Konferencji odbyło się Posiedzenie Komitetu Ekologii przy ZGH PZITB, które prowadził dr hab. inż. prof. PP Tomasz Błaszczyński. Przyjęto kierunki działania Komitetu – wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju, promowania budownictwa ekologicznego, promowania firm realizujących budownictwo ekologiczne.

„Przegląd Budowlany” w numerze listopadowym zamieści wszystkie referaty zaprezentowane na Konferencji.

 

W Konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, poza tym organizatorzy zaprosili do udziału w jednej z sesji studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej z Bielska-Białej. Duża frekwencja i aktywny udział uczestników we wszystkich sesjach podkreśla wagę i potrzebę organizacji tej Konferencji. Dobrym akcentem był udział członków naszego Oddziału PZITB w Konferencji, znacznie liczniejszy niż w poprzednich latach.

 

Organizacją Konferencji zajmował się Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzili: przewodniczący Janusz Kozula, przewodniczący Oddziału PZITB  Przemysław Pępek oraz pracownicy Biura PZITB w Bielsku-Białej Ewa Anczakowska, Ewa Keiper, Violetta Miodońska. Hotel Dębowiec i Restauracja Kameliowy Zakątek zapewnili wysoki standard uczestnikom Konferencji. Obsługę multimedialną Konferencji powierzono studentowi ATH, który wzorowo wywiązał się ze swojej roli, za co na zakończenie Konferencji otrzymał gromkie brawa.

Janusz Kozula, Michał Piasecki, Tomasz Błaszczyński, Przemysław Pępek
 
Beata Nowogońska, Tomasz Błaszczyński

 

Mamy nadzieję, że za rok, tak jak proponowali uczestnicy konferencji, odbędzie się kolejna konferencja w trybie stacjonarnym.

 

Tekst: Janusz Kozula
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji „Ekologia a Budownictwo”

Fot.: Materiały Oddziału PZITB w Bielsku-Białej