Poznaliśmy laureatów nagrody Kryształy Przetargów Publicznych 2021. Statuetki zostały wręczone 11 października podczas XVI Forum Przetargów Publicznych w Jachrance.

W tegorocznej 13. edycji można było zgłosić projekty, które zostały zrealizowane między 1 stycznia 2020 r. a 31 lipca 2021 r. Spośród ponad stu nadesłanych zgłoszeń Kapituła Nagrody wybrała sześć najlepszych projektów.

 

Skład Kapituły tworzą autorytety w dziedzinie zamówień publicznych: Ewa Wiktorowska – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (Przewodnicząca Kapituły), mec. Zbigniew Pawlak, dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski, prof. dr hab. Andrzej Panasiuk, mec. Grzegorz Mazurek i Elżbieta Sobczuk – redaktor naczelna „Przetargów Publicznych”.

Patronami honorowymi Nagrody są: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polski, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 

Oto nagrody w poszczególnych kategoriach:

 

KATEGORIA I

Ochrona środowiska i gospodarki wodnej

Nagroda dla Zamawiającego – Gmina Przywidz
za: uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz – budowa oczyszczalni ścieków.

KATEGORIA II
Infrastruktura drogowo-komunikacyjna

Nagroda dla Zamawiającego ­– Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
za: dostawę pod nazwą „Zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej – 10 szt. trolejbusów mega”.

 

KATEGORIA III

Obiekty użyteczności publicznej

Nagroda dla Zamawiającego – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
za: opracowanie dokumentacji i wykonanie budynku Bialskiej Onkologii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Nagroda dla Wykonawcy – firma budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o.
za: budowę kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju.

 

KATEGORIA IV

Rewitalizacja przestrzeni publicznej i ochrony zabytków

Nagroda dla Zamawiającego –  Gmina Mikołajki
za: budowę nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim.

Nagroda dla Wykonawcy – korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.
za: budowę nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim.

 

Więcej informacji na temat nagrody można znaleźć na stronie: https://nagroda.przetargipubliczne.pl/