Uroczysta gala 25. edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” miała miejsce 22 września 2021 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Ogólnopolski Otwarty Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” to inicjatywa odbywająca się cyklicznie od 1996 r. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło tych trzech podmiotów. Jego celem jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych – modernizacji oraz nowych obiektów w przestrzeni urbanistycznej ukończonych w danym roku, wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. Kapituła konkursowa, w skład której wchodzą laureaci poprzednich edycji, decyduje, jaki kształt będzie miała każda kolejna edycja. W konkursie swoje nagrody przyznają marszałkowie za wyróżniające się obiekty w regionach. Kapituła nagradza m.in. jakość stosowanych materiałów, nowoczesność, rezultaty ekologiczne, efektywność procesów technologicznych. Zgłoszone inwestycje konkurują ze sobą w określonych kategoriach.

 

W jubileuszowej 25. edycji konkursu udział wzięło ponad 470 inwestycji z całej Polski, z czego ponad 87 zakwalifikowało się do finału. W ścisłej finałowej czołówce znalazły się inwestycje reprezentujące większość regionów Polski.

 

W tegorocznej gali uczestniczyli przedstawiciele honorowych patronatów: Ministra Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Marszałkowie: Województwa Mazowieckiego, Województwa Pomorskiego, Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Województwa Małopolskiego, Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiej Izby Budownictwa, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Związku Powiatów Polskich oraz Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. W wydarzeniu wzięli także udział przedstawiciele partnerów: Związku Powiatów Polskich, Polskiej Izby Budownictwa, Warszawskiej Izby Gospodarczej, Fundacji Wszechnicy Budowlanej.

 

Jury konkursu nagradza perfekcyjne wykonanie, przemyślane projekty i świadome inwestycje. Liczą się inwestycje z ideą, potraktowane z szacunkiem dla osiągnięć poprzednich pokoleń oraz środowiska naturalnego.

 

W tegorocznej edycji Złotą Statuetkę „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” przyznano m.in.:

  • Gminie Miasta Wejherowa za budowę tunelu na Węźle Wejherowo-Kwiatowa w Wejherowie,
  • Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie za Centrum Wsparcia Dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Ingardena 6 oraz przebudowę i rozbudowę szklarni Viktoria w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Urzędowi Miasta w Bielsku-Białej za remont kamienicy przy ul. Targowej 2 w Bielsku-Białej,
  • Tomaszowi Gajdzie Zarządzanie Nieruchomościami Bielsko-Biała za „Kamienicę pod Żabami”,
  • Arche S.A. Warszawa za Hotel Cukrownia Żnin,
  • Gminie Mikołajki za budowę nadbrzeża nad Jeziorem Mikołajskim.

 

Tytuł „Budowa XXI wieku” otrzymała m.in. Gmina Błonie za budowę Centrum Sportu Błonie, ul. Grodziska 1 oraz Gmina Długołęka za Gminny Żłobek i Przedszkole, ul. Wrocławska 113 w Kiełczowie. Zostały również przyznane specjalne Jubileuszowe nagrody za obiekt 25-lecia.

 

Nagroda Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Wydawnictwa PIIB

Polska Izba Inżynierów Budownictwa sprawująca patronat na Konkursem w 25 Jubileuszowej edycji przyznała nagrodę dla inwestycji Budowa instalacji farmy fotowoltaicznej na terenie lagun wyłączonych z eksploatacji w Grodzisku Mazowieckim dla:

inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Grodzisku mazowieckim

wykonawcy: MKL-Bud Sp. z o.o. Warszawa

autora projektu: NEOEnergetyka Sp. z o.o. Warszawa

Nagrodę wręczyła Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, juror konkursu.

„Budowa instalacji farmy fotowoltaicznej w sektorze oczyszczalni ścieków jest pomysłem szczególnie cennym  z uwagi na bardzo dużą energochłonność tego typu podmiotów. Wykorzystanie terenu dawnych lagun, gdzie wcześniej przez lata deponowane były osady ściekowe, tym bardziej podkreśla  kompleksowe, proekologiczne podejście do inwestycji, w którym istotnym jest zagospodarowywanie własnych odpadów. Należy podkreślić, że z racji specyfiki terenu nietypowy projekt oraz wykonanie posadowienia instalacji na płytach fundamentowych stały się wzorem do naśladowania dla innych, a  uruchomiona przy obiekcie strefa edukacyjna uświadamiająca procesy oczyszczania ścieków pokazuje  godną  pochwały postawę inwestora.”

 

 

W imieniu miesięcznika „Inżynier Budownictwa” wyróżnienie wręczyła Aneta Grinberg-Iwańska, prezes zarządu WPIIB, a otrzymał je inwestor – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Grodzisku Mazowieckim za modernizację części biologicznej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym.

 

Kolejne wyróżnienie otrzymała firma Architekci PL Jerzy Hnat za projekt budowy krytej pływalni w Międzynarodowym Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód w Siemiatyczach. Wyróżnienie wręczyła Anna Dębińska z kwartalnika „Przewodnik Projektanta”.

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród na Zamku Królewskim w Warszawie uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.
Obejrzyj film z gali.

 

Wszystkie nagrodzone obiekty są zaprezentowane na stronie internetowej www.modernizacjaroku.org.pl.