Dobiegła końca II edycja Kampanii „Dobry Transport”, w ramach której pojazdom transportującym beton przyznano certyfikaty bezpieczeństwa.

 

Finał II edycji Kampanii „Dobry Transport” odbył się  9 września w Centrum Olimpijskim PKOl. Podczas uroczystej Gali wręczono certyfikaty zaangażowanym firmom, a także przyznano tytuł Ambasadora Kampanii. Ambasadorem została firma Tarco sp. z o.o. Patronat honorowy nad akcją objęli: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Na uroczystości przyznania certyfikatów PIIB reprezentował dr inż. Tomasz Piotrowski, zastępca sekretarza Krajowej Rady PIIB (na zdj.).

 

Kampania, którą już po raz drugi zorganizowali Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego (SPBT) i Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, skoncentrowana była, również w tej edycji, na bezpieczeństwie na linii budowa – dostawa betonu.
– Nasze działania kierujemy do firm, które, realizując swoje zadania, stawiają mocny akcent na zasady bezpieczeństwa. Edukujemy i certyfikujemy przedsiębiorstwa za pomocą szczegółowych audytów dotyczących procedur pracy oraz parametrów maszyn powiedział Maciej Gruszczyński, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

 

W II edycji certyfikowane zostały aż 53 pompy do betonu i 149 betonomieszarek. Certyfikowany pojazd uzyskuje m.in. prawo wjazdu na budowy realizowane przez firmy skupione w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i ich podwykonawców bez konieczności każdorazowego prowadzenia prekwalifikacji i kontroli wstępnych z zakresu bhp. Ponadto firmy świadczące usługi w zakresie transportu i podawania betonu uprawnione są do wolnego wjazdu na teren wytwórni betonu towarowego przynależnych do SPBT w okresie ważności certyfikatu bez dodatkowych kontroli z zakresu bhp. Pojazdy z certyfikatem oznaczone są naklejkami ułatwiającymi ich identyfikację. Na stronie internetowej SPBT można sprawdzić ważność certyfikatu za pomocą numeru rejestracyjnego.

 

Polska produkuje rocznie ok. 25 mln m3 betonu (czwarte miejsce w Europie). 600 firm posiada ok. 1100 wytwórni betonu. Flota betonomieszarek to ponad 3100 aut. Każdego dnia przejeżdżają one średnio ponad pół miliona kilometrów (z tego 70% w obszarze aglomeracji miejskich). Standardy transportu betonu towarowego mają wpływ na bezpieczeństwo pracowników, komfort życia mieszkańców miast i kwestie ekologiczne. Skala produkcji betonu obrazuje, jaki wpływ ma ten sektor na otoczenie i jak ważne jest bezpieczeństwo jego transportu.

 

Od dwóch lat branża betonowa mierzy się z nową rzeczywistością – w kontekście produkcji, transportu i zatrudnienia pracowników. Obecnie także samo słowo „bezpieczeństwo” zyskało nowe znaczenie, ponieważ łączy standardy załadunku, korzystania z maszyn i bezpieczeństwa na drodze z ochroną zdrowia w czasie pandemii. Przedstawiciele branży budowlanej „okrzepli” już w nowej rzeczywistości i wyszli naprzeciw potrzebom rynku. A prognozy pokazują, że w nadchodzących kwartałach potrzeby będą znaczne.

 

Perspektywy dla produkcji betonu

Na lata 2021-2027 zaplanowany jest najwyższy w historii poziom środków dla Polski z budżetu Unii Europejskiej – 139 mld EUR w formie dotacji oraz 34 mld EUR w formie pożyczek. Istotny wpływ na perspektywy sprzedażowe mają także rządowe programy infrastrukturalne.

– Wysoki szacowany poziom inflacji, a także niewątpliwa niepewność dotycząca uwarunkowań legislacyjnych nie hamuje nastrojów inwestycyjnych, które, bezsprzecznie, odczuwa rynek. Widoczne są korzystne perspektywy w segmencie budownictwa mieszkaniowego i magazynowego. Stale ruszają nowe inwestycje – powiedział Michał Grys, Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce. Oczywiście, należy zauważyć, że ostatni rok – w związku z pandemią – oznaczał znaczne spowolnienie inwestycji w obszarze budownictwa biurowego. Całościowy obraz perspektyw branży jest jednak obiecujący. Co więcej, jako kluczowy z priorytetów jawi się wdrażanie działań związanych ze zrównoważonym rozwojem branży. Osiągnięcia takie jak redukcja emisji CO2 i zmiany odnośnie DMC to zwiastun dalszych wyzwań w tym zakresie dodał.

 

Jak pokazują szacunki SPBT, produkcja betonu towarowego w Polsce w latach 2020 i 2021 zamknie się wynikiem ok. 25,0-25,5 mln m3. Jest to wynik o ok. 1,5-2,0 proc. niższy niż w rekordowym roku 2019, ale w dalszym ciągu baza pozostaje na wysokim poziomie.

 

Bezpieczeństwo w branży produkcji betonu

Ostatnie kwartały pokazały bardzo duże zrozumienie i zaangażowanie uczestników branży dla kwestii bezpieczeństwa produkcji i transportu betonu, a także wpływu na ekosystem. Wspólne działanie firm przyniosło pozytywne rezultaty, o których głośno mówi sektor gospodarczy. Redukcja emisji CO2 (w ciągu 20 lat redukcja o ok. 60% w m3), zwiększenie efektywności transportu betonu poprzez zwiększenie limitu Dopuszczalnej Masy Całkowitej (DMC) dla 4-osiowych betonomieszarek z 32 t do 34 t, z zachowaniem maksymalnego nacisku 9,5 t/oś. Obecnie priorytetowym hasłem jest bezpieczeństwo – w całym łańcuchu dostaw, w tym w szczególności w transporcie. Klamrą, jaka spina dobre praktyki producentów betonu, jest kampania „Dobry Transport”, za którą odpowiedzialne są Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce oraz Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

 

Organizatorzy zapowiadają kolejne edycje kampanii „Dobry Transport”.

 

Tekst i fot.: materiały prasowe SPBT