II Regionalne Forum Inżynierskie poruszało najważniejsze problemy polskiego budownictwa. Tematykę obrad stanowiły takie zagadnienia, jak nowelizacja Prawa budowlanego, cyfryzacja budownictwa, aktualne trendy i prognozy dla rynku budowlanego, współpraca samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z organami nadzoru budowlanego, rola obowiązkowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa we współczesnym procesie inwestycyjno-budowlanym, problemy dotyczące utrzymania obiektów budowlanych.

II Regionalne Forum Inżynierskie „Współczesna problematyka procesu inwestycyjno-budowlanego, utrzymania budynków oraz rola inżynierów budownictwa w tym procesie” odbyło się w Toruniu 3-4 września 2021 r. Organizatorem głównym wydarzenia była Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, a współorganizatorami – Łódzka OIIB, Mazowiecka OIIB, Pomorska OIIB, Warmińsko-Mazurska OIIB.


Patronat honorowy nad wydarzeniem: GUNB, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Ergo Hestia.

 

Na zdjęciu: mgr inż. Renata Staszak, przewodnicząca OR KUP OIIB oraz prof. dr hab. inż.Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB

 

Wśród gości i prelegentów znaleźli się: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB, Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Adam Baryłka, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, a także przedstawiciele okręgowych izb inżynierów budownictwa –  współorganizatorów forum: mgr inż. Roman Lulis, przewodniczący rady Mazowieckiej OIIB, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, zastępca przewodniczącego rady Pomorskiej OIIB, dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, członek rady Pomorskiej OIIB, dr hab. inż. Jacek Szer, p.o. przewodniczącego rady Łódzkiej OIIB, inż. Jarosław Kukliński, zastępca przewodniczącego rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB.

 

Gospodarzem II Regionalnego Forum Inżynierskiego była mgr inż. Renata Staszak, przewodnicząca Okręgowej Rady Kujawsko-Pomorskiej OIIB.

– Mamy obecnie do czynienia z poważnymi zmianami, które bezpośrednio i znacząco wpłyną na pracę wszystkich inżynierów budownictwa. Wchodzi w życie duża nowelizacja Prawa budowlanego, przyspiesza proces cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego, zmieniają się także realia rynkowe. Forum jest okazją, by wymieniać się poglądami na aktualne problemy polskiego budownictwa i uzgadniać wspólne stanowisko w ważnych dla nas sprawach – powiedziała mgr inż. Renata Staszak.

 

Program II Regionalnego Forum Inżynierskiego podzielono na cztery sesje merytoryczne: „Wybrane problemy polskiego budownictwa”, „Aktualności regionalne w sektorze budowlanym”, „Miejsce i rola oraz działalność młodych inżynierów w PIIB”, „Działalność organów nadzoru budowlanego, eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych”.

 

Bieżącą działalność PIIB przybliżył prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, który zwrócił uwagę, że w 2022 r. obchodzony będzie jubileusz XX-lecia istnienia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W tym samym roku odbędą się też wybory do organów krajowych i okręgowych izby na kolejną kadencję.

 

Adam Baryłka zaprezentował założenia i cele projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce” realizowanego przez ministerstwo oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Problematyka cyfryzacji dominowała także w wystąpieniu Marcina Cudaka, przedstawiciela GUNB, który przybliżył aktualną działalność urzędu. Z kolei prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki omówił misję i główne zadania Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.

 

Regionalne Forum Inżynierskie to wspólna inicjatywa pięciu okręgowych izb inżynierów budownictwa: Kujawsko-Pomorskiej OIIB, Łódzkiej OIIB, Mazowieckiej OIIB, Pomorskiej OIIB i Warmińsko-Mazurskiej OIIB. Celem przedsięwzięcia jest między innymi zacieśnienie współpracy pomiędzy izbami naszego samorządu zawodowego na szczeblu okręgowym, a także z organami nadzoru budowlanego. Pierwsza edycja Regionalnego Forum Inżynierskiego odbyła się w 2019 r. w Sierpcu z inicjatywy Mazowieckiej OIIB.

– Mam nadzieję, że Regionalne Forum Inżynierskie wpisze się na stałe do kalendarza izb inżynierów budownictwa oraz stanie się w przyszłości ważną płaszczyzną wymiany doświadczeń i opinii wśród kadry inżynierskiej – deklaruje mgr inż. Renata Staszak, przewodnicząca Okręgowej Rady Kujawsko-Pomorskiej OIIB, główna organizatorka tegorocznej edycji Regionalnego Forum Inżynierskiego.

 

Sponsorzy wydarzenia: ALSTAL Grupa Budowlana, Sika Poland.
Patronat medialny: „Inżynier Budownictwa”.

 

Tekst: Piotr Gajdowski