Tegoroczne Forum Gospodarcze Budownictwa „Build 4 Future poruszało najważniejsze i najaktualniejsze tematy związane z budownictwem w dobie pandemii oraz perspektywami dla tego sektora gospodarki po COVID-19.

Tegoroczne Forum Gospodarcze Budownictwa „Build 4 Future, po raz pierwszy w formule online, poruszało najważniejsze i najaktualniejsze tematy związane z budownictwem w dobie pandemii oraz perspektywami dla tego sektora gospodarki po COVID-19.

 

Za nami III edycja Forum Gospodarczego Budownictwa „Build 4 Future” – wydarzenia obfitującego w ciekawe wystąpienia prelegentów i merytoryczne dyskusje na temat przyszłości branży budowlanej. Forum zorganizowane zostało przez Grupę MTP, Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Polski Klaster Budowlany, odbywało się 1–2 lutego. Polska Izba Inżynierów Budownictwa była jednym z partnerów merytorycznych tego wydarzenia.

– Forum stanowi  doskonałe miejsce  do dyskusji o inwestycjach i perspektywach rynku budowlanego w Polsce. Priorytetem forum jest merytoryczna dyskusja przedstawicieli administracji publicznej z przedsiębiorcami o inwestycjach, stanie oraz perspektywach rozwoju społeczno-gospodarczego na rynku budowlanym w najbliższych latach, do której gorąco zachęcam. Budownictwo stanowi szeroką i wieloaspektową dziedzinę. Spotyka się tu kilka środowisk, które mają różne interesy. Celem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii jest znalezienie równowagi między nimi – powiedziała w trakcie wystąpienia inauguracyjnego Anna Kornecka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

W dalszej części przemówienia wiceminister podkreśliła, że rok 2020 był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę wybudowanych mieszkań. Od stycznia do grudnia oddano ich do użytkowania 222 tys., co oznacza wzrost o 7% rok do roku. Prognozy na przyszłość są optymistyczne ze względu na wprowadzenie tzw. Pakietu Mieszkaniowego MRPiT, czyli szeregu rozwiązań, które mają na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej w Polsce. To m.in. wyższe finansowe wsparcie budownictwa społecznego i komunalnego oraz łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę. Ważnym elementem zmian jest również cyfryzacja procesu budowlanego i uruchomienie strony internetowej www.e-budownictwo.gunb.gov.pl.

 

Temat nowoczesnych rozwiązań i technologii wielokrotnie pojawiał się w kolejnych prezentacjach ekspertów i panelach dyskusyjnych. Uczestnicy forum poznali wyniki analiz polskiego rynku budownictwa mieszkaniowego komercyjnego w dobie pandemii oraz prognozy na 2021 rok. Omówiono osiągnięcia w zakresie prefabrykacji oraz scenariusze rozwoju rynku infrastrukturalnego. W obecnej sytuacji zaskakujący wydaje się wysoki wskaźnik poziomu optymizmu wśród ekspertów, który wyniósł 65%. Wydaje się, że wynika on z przekonania, iż pojawią się nowe, konsekwentnie realizowane inwestycje mające bezpośredni związek z dalszym rozwojem branży. Uczestnicy paneli dyskusyjnych pozytywnie patrzą w przyszłość, choć również ostrzegają, że w najbliższym czasie „możemy zwyciężyć dużą stawkę albo ponieść wielką klęskę”.

 

W całym wydarzeniu, które odbyło się w formie hybrydowej, wzięło udział ponad 50 prelegentów i gości specjalnych. Transmisję wydarzenia obejrzało ok. 2000 osób, a aż 96% ankietowanych uczestników forum określiło jego poziom merytoryczny jako bardzo wysoki lub wysoki. Jak zaznaczył Tomasz Kobierski, prezes zarządu Grupy MPT, w piśmie skierowanym do Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa PIIB, „na tak wysokie oceny i świetny odbiór Forum Gospodarczego Budownictwa znaczący wpływ miał dobór interesującej tematyki, jak również ekspercki charakter uczestników paneli dyskusyjnych”.

Uczestnikiem debaty poświęconej technologiom w budownictwie, obejmującym automatyzację, robotyzację i cyfryzację, był mgr inż. Łukasz Gorgolewski, przewodniczący Komisji ds. BIM Krajowej Rady PIIB. Ekspert zaznaczył, że wskaźnik produktywności, który jest miarą nowoczesności budownictwa, od czasu wprowadzenia komputerów do powszechnego użytku pozostaje niezmiennie na poziomie ok. 1%, podczas gdy w przemyśle wytwórczym sięga on nawet 300%. Z czego wynika tak duża różnica? Odpowiedź znajduje się w artykule mgr inż. Łukasza Gorgolewskiego ("Nowe technologie w budownictwie - BIM i jego wdrażanie w Polsce") przygotowanym w oparciu o tezy zaprezentowane na forum „Build 4 Future” oraz w retransmisji.

 

II blok tematyczny: Nowe technologie w budownictwie. Człowiek vs maszyna vs środowisko – automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja, ochrona środowiska.

 

Organizatorzy zapraszają na kolejną edycję wydarzenia, która odbędzie się podczas 30. edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA w dniach 23–26 listopada 2021 r.

 

Tekst: Joanna Karwat
Fot.: mat. prasowe Grupa MTP