Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2022 odbędzie się już 28 lipca w Warszawie. W programie wydarzenia przewidziano szereg testów, pokazów, warsztatów technicznych.

 

FIRE SECURITY EXPO to jedno z najbardziej znanych w Polsce wydarzeń z udziałem projektantów, instalatorów, specjalistów ppoż, strażaków, wykonawców i inwestorów branży budowlanej poruszające kwestie projektowania i bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz osób w nich przebywających ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej. Ponad 1000 specjalistów w jednym miejscu. Wstęp bezpłatny.

Kongres odbywa się corocznie pod patronatem merytorycznym i zarazem współtworzony jest przez najwyższej klasy ośrodki naukowe i badawcze w kraju w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. W Radach Programowych Kongresu niejednokrotnie zasiadali Eksperci m.in.: CNBOP – PIB, CIOP-PIB , SGSP, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Katedry Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Politechniki Białostockiej, PZPO OCHRONA, IBP NODEX, SFPE SIBP, GIG, PISA, UDT, PZU LAB, ZOSPRP, PKN, Stowarzyszenia DAFA, a także wielu niezależnych ekspertów i najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego m.in. Rzeczoznawców ds Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa objęła patronat honorowy nad wydarzeniem.

 

W programie m.in.:

 • Specjalistyczne wykłady dla projektantów, firm wykonawczych i instalatorów przygotowane przez uznanych ekspertów pożarnictwa.

 • Strefa praktyka – warsztaty techniczne, pokazy technik gaśniczych, sprzętu i wyposażenia dla służb mundurowych, ratowniczych i Jednostek Straży Pożarnych, symulacje zdarzeń i ewakuacji.

 • Bierne i czynne rozwiązania ochrony przeciwpożarowej.

 • Wykłady eksperckie i techniczne, panele dyskusyjne, konsultacje projektów.

 • Pierwsza pomoc, ratownictwo techniczne i ppoż w technologii VR. Byłeś świadkiem wypadku? Bałeś się lub nie wiedziałeś jak udzielić pierwszej pomocy? Teraz będziesz mógł to przetestować w wirtualnej rzeczywistości podczas kongresu.

 • Wystawa wiodących producentów i dostawców rozwiązań i systemów bezpieczeństwa.

 • Spacer 3d w środowisku wirtualnej rzeczywistości - różne typy rozwiązań konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz przestrzeni budynków.

 • Absolutna nowość dla projektantów i zarządców obiektów z parkingami podziemnymi wyposażonymi lub planowanymi stacjami ładowania pojazdów elektrycznych (rozwiązanie wprowadzane na rynek polski pod kątem elektromobilności i bezpieczeństwa budynków oraz osób w nich przebywających).

 • Nowość Aparat powietrzny z maską z wbudowanych systemem termowizyjnym i systemem komunikacji EPIC 3 wraz z butlą 379 bar.

 • Vouchery na pełnowymiarowe certyfikowane szkolenie BIM KOORDYNATOR (Fundator BluBim- każde szkolenie kończy się Międzynarodowym Certyfikatem Autodesk) czy  BHP VR – roczna licencja platformy z gotowymi aplikacjami w technologii wirtualnej rzeczywistości w zakresie bhp, pierwszej pomocy, ppoż oraz specjalistyczne, za pomocą których można skutecznie szkolić pracowników i znacząco podnieść jakość szkolenia (Fundator EHS VR).

 • Na projektantów i wykonawców czekają niezwykle ważne w pracy zawodowej nowości wydawnicze: Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP-02:2021, Wytyczne projektowania, instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych SITP WP – 04:2021 CNBOP-PIB W-0004:2021, Wytyczne projektowania oświetlenia awaryjnego SITP WP – 01:2020 nowe II wydanie, Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe, Wytyczne DAFA – Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad, Wytyczne DAFA – Bezpieczeństwo pożarowe dachów.

 

Więcej informacji na www.firesecurityexpo.pl